Hướng tới Kỷ niệm 60 năm ngày Công ty bước vào sản xuất

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII

 

Chiều 11/10/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Lại Xuân Môn- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Công ty CP Supe PP&HC Lâm Thao có các đồng chí: Phạm Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; Hoàng Viết Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy; Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo và các đồng chí cán bộ Ban Tuyên giáo Đảng ủy.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo đó, Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII diễn ra từ ngày 4-7/10, đã họp bàn, thảo luận về các nội dung: Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2021; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022; Kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm 2022-2024; lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW; kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị thời gian tới, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tổ chức chính trị xã hội cần tập trung tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tuyên truyền công tác phòng, chống đại dịch Covid -19; việc thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế - xã hội và việc thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cùng với đó là tuyên truyền về các ngày kỷ niệm, sự kiện lịch sử quan trọng theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và các bộ, ngành…

Hoa Mua

banner X