Hướng tới Kỷ niệm 60 năm ngày Công ty bước vào sản xuất

Đảng bộ Công ty tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

 

        Ngày 20 tháng 1 năm 2021, tại Phòng họp lớn của Công ty, Đảng ủy Công ty tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.    

       Tới dự Hội nghị về phía Tỉnh ủy Phú Thọ có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cùng các đồng chí đại diện các Ban Đảng của Tỉnh ủy Phú Thọ. Về phía Công ty CP Supe PP&HC Lâm Thao có các đồng chí: Phạm Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; Hoàng Viết Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty; Phạm Quang Tuyến, Chủ tịch Hội đồng Quản trị; các đ/c trong BCH Đảng bộ Công ty, Ban Tổng Giám đốc; các đ/c Bí thư các Chi, Đảng bộ cơ sở, Chi bộ trực thuộc và các đ/c Đảng viên xuất sắc 5 năm (2016-2020); chuyên viên Bộ phận Tuyên truyền, Văn phòng Công ty đã về dự Hội nghị.

       Theo Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, Đảng bộ Công ty đã luôn giữ vững vai trò lãnh đạo mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và công tác đời sống xã hội. Phát huy dân chủ ở cơ sở, tham gia cùng Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức tốt Đại hội đồng Cổ đông; đề ra phương hướng, các chỉ tiêu chủ yếu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2020 và các năm tiếp theo của Công ty. Giữ vững mối đoàn kết nội bộ, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và người lao động đưa Công ty vượt qua khó khăn, đảm bảo sản xuất kinh doanh, việc làm và thu nhập người lao động ổn định. Năm 2020: Nộp ngân sách 20 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế đạt 2.451 tỷ đồng. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 2.384 tỷ đồng. Tổng lượng phân bón sản xuất là: 811.264 tấn, trong đó: Supe lân: 431.364 tấn; NPK-S các loại: 379.900 tấn (trong đó có 3.634 tấn NPK-S hàm lượng cao); Axit Sunphuaric: 150.009 tấn. Tổng lượng phân bón tiêu thụ là: 608.726 tấn, trong đó: Supe lân: 221.882 tấn; NPK-S các loại: 386.843 tấn (trong đó có 2.643 tấn NPK-S hàm lượng cao); Axit Sunphuaric: 4.434 tấn. Lợi nhuận trước thuế đạt 15 tỷ đồng. Giá trị thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản là: 13,560 tỷ đồng. Thu nhập bình quân người lao động đạt gần 8 triệu đồng/người/tháng.

 Công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ Công ty luôn chỉ đạo sát sao và đạt được kết quả tốt. Năm 2020, Đảng bộ Công ty đã tổ chức 11 lớp Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho 788 đồng chí; chuẩn y kết nạp 16 đảng viên mới; chuyển Đảng chính thức cho 19 đồng chí đảng viên dự bị. Xét đề nghị trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 06 đồng chí; giới thiệu, tiếp nhận sinh hoạt Đảng cho 74 đồng chí. Đảng ủy Công ty luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, đặc biệt là nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; công tác phát triển đảng viên.

Năm 2020,về xếp loại tổ chức cơ sở Đảng có 15/15 tổ chức cơ sở Đảng được đánh giá, xếp loại, trong đó có 03 tổ chức được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (20,0%); 14 tổ chức được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ (93,33%).

Đảng ủy Công ty tổ chức thực hiện tốt công tác Tuyên giáo, công tác Dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh hoạt động phát huy hiệu quả tuyên truyền, vận động đoàn viên hội viên chấp hành nghiêm nội quy, kỷ luật lao động và tham gia tích cực các phong trào thi đua đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và phong trào văn nghệ, thể thao. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, bảo vệ chính trị nội bộ; công tác quốc phòng, an ninh và công tác văn hóa xã hội trong Công ty.

Triển khai nhiệm vụ năm 2021, Đảng bộ Công ty đề ra nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XXV; Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên cả ba mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề năm 2021; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 18-NQ/ TW của BCH Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Phối hợp với HĐQT chỉ đạo công tác cải cách quản trị doanh nghiệp theo hướng tinh giảm, hiệu quả. Quan tâm, chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ,.. Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu trong sản xuất kinh doanh năm 2021, trong đó chú trọng tổ chức triển khai 3 chương trình mục tiêu lớn: Tem thông minh, bộ sản phẩm hữu cơ khoáng; NPK-S hàm lượng cao thế hệ mới,… quan tâm nâng cao chất lượng cuộc sống cho cán bộ và người lao động, thực hiện tốt các chính sách xã hội.

Tham luận của các đại biểu đại diện Đảng bộ Xí nghiệp A xít; Đảng bộ Khối Kỹ thuật; Chi bộ Kế hoạch Vật tư về những chủ đề: “Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện quản lý chất lượng sản phẩm, thiết bị, môi trường sản xuất”; “Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản của Tỉnh ủy và Đảng ủy Công ty về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Các giải pháp thực hiện cung cấp, quản lý và sử dụng vật tư trong sản xuất kinh doanh” đã làm rõ hơn báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.   

Đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, đ/c Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ Công ty trong năm 2020 về sản xuất kinh doanh cũng như trong công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, đồng chí đánh giá cao sự nỗ lực, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của BCH Khóa mới. Để hoàn thành kế hoạch năm 2021, đ/c Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh: Đảng bộ Công ty cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XXV; Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển trong đó chú trọng đổi mới phương thức quản lý, đổi mới công nghệ và sản phẩm, nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh; thực hiện tốt công tác quản trị trong mọi lĩnh vực,… đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động và góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà. Cùng với đó là thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng, phát triển Đảng, chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên, thực hiện chặt chẽ quy trình xét tiêu chuẩn và kết nạp đảng viên mới.

Tại Hội nghị, đ/c Phạm Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc và đ/c Hoàng Viết Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty đã tặng Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty cho 03 Đảng bộ, Chi bộ cơ sở vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 và 04 đảng viên thuộc các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm (2016 - 2020).     

    

Đồng chí Phạm Thanh Tùng, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Công ty phát biểu cảm ơn sự có mặt của các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh ủy; các đồng chí cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã góp phần tạo nên thành công của Hội nghị. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần được tổ chức thực hiện tốt nhằm đưa Công ty hoàn thành toàn diện mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021, tạo đà tiếp tục phát triển trong những năm tới.

Hoa Mua

 

 

banner X