Thể lệ cuộc thi tìm hiểu về Công ty nhân kỷ niệm 60 năm ngày Công ty bước vào sản xuất (24/6/1962 – 24/6/2022)

02T 052022
Cập nhật

   I. Đối tượng dự thi:
Cán bộ, người lao động đã và đang công tác tại Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao và những người quan tâm, yêu mến Công ty. 
Lưu ý: Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, bộ phận thư ký, bộ phận soạn câu hỏi và các cá nhân làm nhiệm vụ kỹ thuật của cuộc thi không tham gia dự thi.
    
II. Quy định về số lần thi và cách thức đăng ký dự thi:
1. Mỗi cá nhân chỉ được tham gia thi một lần trong bất kỳ tuần nào của tháng 5/2022. 
2. Người dự thi truy cập vào Website của Cuộc thi tại địa chỉ: www.supelamthao.vn hoặc www.lafchemco.com.vn 
3. Thiết bị dự thi: Các thiết bị điện tử có kết nối Internet.
4. Cách thức đăng ký: Người dự thi đăng ký các thông tin do Ban Tổ chức yêu cầu.
- Thông tin phải đảm bảo chính xác để Ban Tổ chức có cơ sở xem xét trao thưởng khi đạt giải.
Các thông tin đăng ký cho mỗi tài khoản dự thi gồm:
+)  Họ và tên (*)
+) Số điện thoại hoặc Email (*)
+) Đơn vị công tác (*)
Lưu ý:  - Trường thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc.
             - Trường thông tin về đơn vị (được cài đặt sẵn trên hệ thống) để ghi nhận số lượng thí sinh dự thi của các đơn vị trong Công ty làm cơ sở xét giải tập thể.
- Thông tin người dự thi đăng ký là căn cứ để Ban Tổ chức Cuộc thi xét và trao giải. Ban Tổ chức sẽ không công nhận kết quả đối với người dự thi có nhiều tài khoản hoặc có bất kỳ trường thông tin đăng ký nào sai lệch với thực tế. 
4. Cách thức thi:
4.1. Người dự thi truy cập vào Website của Cuộc thi tại địa chỉ: www.supelamthao.vn hoặc www.lafchemco.com.vn 
4.2. Người dự thi điền các thông tin cá nhân.
4.3. Bài thi được trình bày với 20 câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu về Công ty và 01 câu hỏi phụ.
4.4. Người dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm (dưới hình thức chọn 01 đáp án đúng nhất trong các đáp án A, B, C, D). Thời gian thi tối đa 10 phút (bao gồm cả phần trả lời câu hỏi phụ).
4.5. Hoàn thành phần thi, người dự thi bấm xác nhận kết thúc.
III. Tiêu chí xếp hạng
    1. Thứ tự tiêu chí xét xếp hạng:
    1.1. Tổng điểm trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.
    1.2. Trả lời câu hỏi phụ đúng hoặc gần đúng nhất với kết quả.
1.3. Thời gian hoàn thành bài thi.
    1.4. Tiêu chí để xét các giải thưởng:
    - Giải nhất: Người dự thi phải trả lời được tối thiểu 18/20 câu hỏi trắc nghiệm trở lên.
    - Giải Nhì: Người dự thi phải trả lời được tối thiểu 16/20 câu hỏi trắc nghiệm trở lên.
    - Giải ba: Người dự thi phải trả lời được tối thiểu 14/20 câu hỏi trắc nghiệm trở lên.
    - Giải khuyến khích: Người dự thi phải trả lời được tối thiểu 10/20 câu hỏi trắc nghiệm trở lên.
    2. Phương pháp tính điểm:
    2.1. Thí sinh trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm. Mỗi câu trả lời đúng được 5 điểm. Trả lời sai hoặc không trả lời không được tính điểm.
Câu hỏi phụ không tính điểm, chỉ để làm căn cứ xếp hạng khi có nhiều bài thi có điểm giống nhau.
    Lưu ý: 
     Trường hợp nhiều người dự thi có số điểm bằng nhau thì người nào trả lời câu phụ đúng hoặc gần đúng nhất sẽ đạt giải theo thứ tự từ cao đến hết giải.
         Trường hợp nhiều người dự thi có số điểm bằng nhau, trả lời câu hỏi phụ đúng hoặc gần đúng nhất trùng nhau thì ưu tiên người làm bài thi trước trong cùng một tuần thi. Nếu thời gian làm bài như nhau, thì ưu tiên người dự thi có xác nhận hoàn thành bài thi sớm hơn. Việc chọn bài thi đạt giải do Ban Tổ chức quyết định. Quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng.
IV. Thời gian:
    1. Thời gian tổ chức Cuộc thi trực tuyến: Dự kiến vào tháng 5/2022 và liên tục trong 4 tuần của tháng 5
    - Tuần 1: Từ 7h sáng ngày 02/5/2022 đến 16h ngày 08/5/2022
    - Tuần 2: Từ 7h sáng ngày 09/5/2022 đến 16h ngày 15/5/2022
    - Tuần 3: Từ 7h sáng ngày 16/5/2022 đến 16h ngày 22/5/2022
    - Tuần 4: Từ 7h sáng ngày 23/5/2022 đến 16h ngày 29/5/2022
    2. Thời gian công bố kết quả là trong vòng 03 ngày kể từ ngày kết thúc mỗi tuần thi.
3. Tổng kết và trao giải Cuộc thi: Dự kiến tổ chức trước ngày 24/6/2022.
V. Cơ cấu giải thưởng:
1. Giải tập thể: 
01 giải giành cho đơn vị trong Công ty có nhiều thí sinh tham gia dự thi nhất: Giải thưởng trị giá: 3.000.000,đ
2. Giải cá nhân: 
Mỗi tuần sẽ có 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba và 03 giải Khuyến khích với tổng số giải chung cuộc và mức tiền thưởng như sau: 
- 04 giải Nhất; mỗi giải trị giá: 1.500.000,đ
- 04 giải Nhì; mỗi giải trị giá: 1.000.000,đ
- 08 giải Ba; mỗi giải trị giá: 800.000,đ
- 12 giải Khuyến khích; trị giá: 500.000,đ 
VI. Tổ chức thực hiện:
1. Công đoàn Công ty:
1.1. Chủ trì phối hợp cùng Văn phòng Công ty, phòng Cơ điện đầu tư, Đoàn thanh niên Công ty, phòng Kỹ thuật, phòng Kinh doanh và các đơn vị có liên quan xây dựng bộ câu hỏi của cuộc thi và triển khai thực hiện các nội dung theo thể lệ cuộc thi.
1.2. Tuyên truyền, vận động người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi.
1.3. Lập kế hoạch và chủ trì tổ chức phát động, nhận bài dự thi, chấm bài và chương trình Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi đảm bảo trang trọng, ý nghĩa và đúng tiến độ thời gian đã đề ra.
2. Phòng Cơ điện đầu tư:
Nghiên cứu và chịu trách nhiệm về kỹ thuật (lập phần mềm dự thi, đảm bảo đường truyền internet, bố trí người trực trong quá trình diễn ra cuộc thi để kịp thời sử lý sự cố…) để đảm bảo thực hiện tốt hình thức thi trực tuyến trên Website Công ty. 
3. Văn phòng Công ty:
3.1. Đăng tải kịp thời các nội dung Kế hoạch, thể lệ cuộc thi lên Website Công ty. 
3.2. Phối hợp với Công đoàn làm công tác tuyên truyền, quảng bá về cuộc thi nhằm giới thiệu và thu hút đông đảo người tham gia dự thi. 
4. Các đơn vị trong Công ty: 
Tích cực vận động cán bộ, người lao động tham gia cuộc thi. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, cần kịp thời phản ánh về Ban tổ chức cuộc thi để xem xét giải quyết.


   BAN TỔ CHỨC CUỘC THI