HOTLINE: 02103 825 139

Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

  • Việt Nam
  • English
Banner top

Tăng cường phòng chống dịch Covid - 19 trong tình hình mới

July 31, 2020
Được đăng bởi : Nguyễn Thị Hoa Mua

        TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          CÔNG TY CP SUPE PHỐT PHÁT                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO                                          Lâm Thao, ngày 27 tháng 7 năm 2020

                     Số: 489 / CV -  SPLT

          V/v Tăng cường phòng chống dịch 

            Covid - 19   trong tình hình mới

 

Kính gửi:        - Các phòng ban, xí nghiệp thuộc Công ty.

                      - Công ty CP Bao bì.

                     - Công ty CP Cơ khí.

 

Thực hiện công văn số 3961/CV-BCĐ ngày 25/7/2020 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Quốc gia;

Thực hiện công văn số 3966/BYT-VBB1 ngày 25/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường phát hiện sớm ca bệnh Covid-19;

Thực hiện công văn số 2026 CV/ ĐƯ ngày 27/7/2020 của Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới;

Thực hiện công văn số 1251 /HCVN - KHKD ngày 27/7/2020 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc tăng cường phòng chống dịch Covid-19;

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, có xu hướng lây lan ra cộng đồng, để chủ động phòng, chống dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn Công ty. Tổng Giám đốc Công ty yêu cầu:

1.Thủ trưởng các phòng ban, xí nghiệp.

1.1. Chỉ đạo đơn vị của mình thực hiện rà soát, lập danh sách các cá nhân, tập thể đi công tác, tham quan, du lịch tại Đà Nẵng trở về địa phương từ ngày 12/7/2020 đến nay gửi về phòng Y tế Công ty trước 16h ngày 27/7/2020.

1.2. Khuyến cáo các trường hợp trong danh sách rà soát nêu trên áp dụng các biện pháp chủ động, tích cực phòng, chống dịch bệnh, bao gồm:

- Tự giác, chủ động khai báo với đơn vị và chính quyền địa phương ở cơ sở để được phối hợp, theo dõi sức khỏe. Hạn chế tiếp xúc đối với người xung quanh, trong trường hợp phải tiếp xúc cần đeo khẩu trang và giữ khoảng cách ít nhất 2m, tăng cường vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.

- Tự theo dõi sức khỏe, kiểm tra thân nhiệt hàng ngày. Khi có sốt và/hoặc xuất hiện các dấu hiệu, triệu chứng viêm đường hô hấp như ho, khó thở... hãy liên hệ với phòng Y tế Công ty hoặc tới ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, tư vấn và điều trị phù hợp.

- Thông báo đến những trường hợp có tiếp xúc trực tiếp với mình để họ chủ động tự theo dõi sức khỏe, nếu có dấu hiệu, triệu chứng viêm đường hô hấp cấp cũng phải thông tin kịp thời đến cơ quan y tế gần nhất để thăm khám.

1.3. Tạm thời trước mắt, trong thời gian nghi ngờ có lây nhiễm Covid-19 cộng đồng tại Đà Nẵng, khuyến cáo người lao động hạn chế đến Đà Nẵng, khi không thực sự cần thiết.

1.4. Không tập trung đông người nếu không cần thiết, khi đến chỗ đông người cần đeo khẩu trang, không đưa thông tin về dịch bệnh Covid - 19 không đúng, sai sự thật gây hoang mang trong dư luận.

2. Văn phòng Công ty:

      Tăng cường truyền thông, cung cấp thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên các phương tiện để người lao động Công ty:

- Nắm bắt được tình hình, không hoang mang, dao động cũng như không chủ quan trước các diễn biến của tình hình dịch bệnh:

- Chủ động, tự nguyện khai báo với chính quyền cơ sở hoặc cơ quan y tế về tiền sử công tác, du lịch... có liên quan đến Đà Nẵng của bản thân hoặc người thân để được phối hợp theo dõi, hỗ trợ.

- Tạm dừng kế hoạch làm việc, tham quan, du lịch...đến Đà Nẵng, khi không thực sự cần thiết trong thời gian đang có lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng cho tới khi có thông báo chính thức của ngành y tế.

3. Phòng Bảo vệ, Quân sự - PCCC.

- Thực hiện chặt chẽ việc đo thân nhiệt, khai báo y tế và đeo khẩu trang với tất cả khách đến làm việc tại Công ty.

4. Trạm bán hàng Công ty.

- Yêu cầu tất cả khách hàng phải đeo khẩu trang và thực hiện đo thân nhiệt.

5. Phòng Y tế Công ty:

- Tiếp tục thực hiện theo các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, Tập đoàn Hóa chất việt Nam, Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Thọ về việc phân luồng khám, sàng lọc bệnh nhân và áp dụng các biện pháp phòng, chống Covid-19 tại Công ty.

- Rà soát toàn bộ những bệnh nhân đã và đang điều trị tại phòng khám đa khoa Công ty có yếu tố dịch tễ trở về từ Đà Nẵng từ ngày 12/7/2020 đến nay để áp dụng các biện pháp phòng chống lây nhiễm Covid-19 phù hợp.

Trên đây là một số biện pháp chủ động để phòng, chống dịch Covid-19 trước thông tin có trường hợp nhiễm Covid-19 trong cộng đồng tại một số địa phương. Tổng Giám đốc Công ty yêu cầu thủ trưởng các phòng ban, xí nghiệp trong Công ty nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                                           TỔNG GIÁM ĐỐC

- Tập đoàn HC Việt Nam( BC);                                                                           (Đã ký)

- Đảng ủy Công ty;                                                                                 Phạm Thanh Tùng

- Hội đồng Quản trị Công ty;

- BanTGĐ;

- VP Đảng ủy, VP Công ty;

- Như kính gửi;

- Lưu VT./.