HOTLINE: 02103 825 139

Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

  • Việt Nam
  • English
Banner top

Supe Lâm Thao tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2019

June 24, 2019
Được đăng bởi : Nguyễn Thêm

Ngày 18 và 19/6/2019, tại Hội trường Khu công nhân, Công ty đã tổ chức trọng thể “Hội nghị Người lao động năm 2019”.

    Đến dự và chỉ đạo Hội nghị về phía tỉnh Phú Thọ có đ/c Hà Minh Thủy, Phó  Trưởng ban TĐKT tỉnh Phú Thọ; đ/c Lê Hồng Khanh, Phó Giám đốc Đài PT và TH tỉnh Phú Thọ; đ/c Trần Thị Giang, Trưởng ban Chính sách Pháp luật LĐLĐ tỉnh Phú Thọ. Về phía Tập đoàn HCVN có đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn HCVN; đồng chí Vũ Tiến Dũng, Chủ tịch Công đoàn CNHCVN. Về phía Công ty có đồng chí Đỗ Quốc Hội, Chủ tịch HĐQT Công ty; đ/c Phạm Quang Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty. Dự Hội nghị, có thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và 200 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho tập thể người lao động trong toàn Công ty đã về dự Hội nghị.

Năm 2018, bối cảnh chung của toàn ngành phân bón, Công ty CP Supe PP&HC Lâm Thao gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh đặc biệt về công tác tiêu thụ sản phẩm…Được sự quan tâm, chỉ đạo và giúp đỡ có hiệu quả của lãnh đạo các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương. Phát huy truyền thống đơn vị Ba lần Anh hùng, với 57 năm xây dựng và phát triển,  đặc biệt là là sự đoàn kết, nhất trí, nỗ lực lao động sáng tạo của tập thể cán bộ người lao động, Công ty đã phấn đấu và đạt được những chỉ tiêu cơ bản theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu:  Lợi nhuận trước thuế 156 tỷ  đồng;  mức chia cổ tức: 10%; Nộp ngân sách 87 tỷ đồng; giá trị SXCN theo giá thực tế đạt 4.060 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Công ty đã chủ động giảm tải sản xuất nhằm giảm tồn kho, chủ động trong việc điều hành. Tổng lượng phân bón sản xuất đạt 1.394.188 tấn, tăng 11% so với cùng kỳ, trong đó: Supe lân: 706.188 tấn; Lân nung chảy: 81.153 tấn; NPK-S các loại: 606.847 tấn; Axit sunfuric: 232.321 tấn;  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  đạt 3.800 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ, với tổng lượng phân bón tiêu thụ đạt 968.259 tấn, giảm 12% so với cùng kỳ.; Giá trị XDCB đạt 17 tỷ 786 triệu đồng đạt 103% kế hoạch năm.; Thu nhập bình quân cho người lao động đạt 7,37 triệu đồng/người/tháng. Các tổ chức chính trị - xã hội như Đảng ủy Công ty đạt trong sạch vững mạnh; Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh Công ty đạt vững mạnh toàn diện. Phong trào công nhân viên chức có sự tiến bộ mạnh mẽ, tạo sức mạnh tập thể vượt qua khó khăn, lao động sáng tạo, triệt để thực hành tiết kiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường. Trong năm có 362 sáng kiến, đề tài của 875 tác giả được công nhận, làm lợi 87 tỷ đồng. 1.868 cá nhân đạt LĐTT; 510 cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở: 185 tổ đạt LĐTT; 45 tổ đạt LĐTT; 45 tập thể và 98 cá nhân được nhận bằng khen của Tập đoàn HCVN; 5 tập thể và 37 cá nhân được nhận BK của UBND tỉnh Phú Thọ; 21 tập thể và 37 cá nhân được nhận BK của Bộ Công Thương; 7 cá nhân được nhận Bằng LĐST của Tổng LĐLĐ Việt Nam; 1 cá nhân được nhận BK của Thủ tướng Chính Phủ. Phong trào Văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong Công ty được tổ chức tốt và đạt được nhiều thành tích trong Hội thao Tập đoàn và Đại hội thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ.

 Mục tiêu KH năm 2019 là: Lợi nhuận trước thuế phấn đấu đạt 116 tỷ đồng; Nộp ngân sách 71 tỷ đồng; Mức chia cổ tức dự kiến 9%; Giá trị SXCN theo giá thực tế 3.831 tỷ đồng, với tổng lượng phân bón sản xuất là: 1.280.000 tấn; Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 3.902 tỷ đồng, với sản lượng phân bón tiêu thụ: 960.000 tấn, với tổng sản lượng phân bón tiêu thụ là: 960.000 tấn; Giá trị thực hiện công tác đầu tư XDCB là: 33 tỷ đồng.

   Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của người lao động; báo cáo sử dụng các nguồn quỹ năm 2018; thông qua phương án sửa đổi Điều lệ hoạt động Quỹ xã hội Công ty; dự thảo kế hoạch phân bổ và quy chế sử dụng quỹ phúc lợi; quỹ khen thưởng năm 2019. Các báo cáo tham luận, bổ xung của đại biểu Phòng Tổ chức Lao động; Phòng Kinh doanh; Phòng Kỹ thuật An toàn và Môi trường.

   Tại Hội nghị, Đồng chí Tổng Giám đốc Công ty đã trực tiếp trả lời thỏa đáng các ý kiến, kiến nghị đề xuất của người lao động về các lĩnh vực quản lý, sản xuất, tiêu thụ và XDCB.

 

Đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn HCVN phát biểu ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương thành tích mà CB, người lao động Công ty đã đạt được trong năm 2018. Đồng chí mong muốn năm 2019, Công ty tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị 3 lần Anh hùng, phát huy tinh thần trí tuệ tập thể đoàn kết, nỗ lực vượt khó, tiếp tục làm tốt công tác phát triển thị trường, tiêu thụ sản phẩm, không ngừng chăm lo, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu SXKD năm 2019.

 

Thừa ủy quyền Chủ tịch Nước CHXNCN Việt Nam, đ/c Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn HCVN và đ/c đồng chí Vũ Tiến Dũng, Chủ tịch Công đoàn CNHCVN trao Huân chương Lao động cho 2 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2013- 2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; trao Bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ cho 3 cá nhân; Bằng khen của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sản xuất và các mặt công tác khác năm 2018.

 

Thừa ủy quyền chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, đ/c Hà Minh Thủy, Phó Trưởng ban TĐKT tỉnh Phú Thọ; đ/c Trần Thị Giang, Trưởng ban Chính sách Pháp luật LĐLĐ tỉnh Phú Thọ trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 5 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động SX và các mặt công tác khác năm 2018.

 

Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết “Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty năm 2019” với 100% đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua.

Để hoàn thành toàn diện KH SXKD năm 2019, tại Hội nghị đ/c Phạm Quang Tuyến, Tổng Giám đốc Công ty, Chủ tịch Hội đồng TĐKT Công ty đã phát động phong trào thi đua năm 2019.

 

N.Thêm