Natri Sunfit Kỹ thuật

 

  •  
Natri Sunfit Kỹ thuật
Natri Sunfit Kỹ thuật
Thông tin sản phẩm

Đặc tính công dụng sản phẩm:

 Ứng dụng: Sử dụng trong các ngành chế biến thực phẩm, tinh luyện vàng, sản xuất phim ảnh,...

Khối lượng tịnh: 20 kg

Thời hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Thành phần, hàm lượng

  • Hàm lượng Natri Sunfit (Na2SiO3):≥ 92%                          
  •  Hàm lượng cặn không hòa tan trong nước: ≤ 0,02%             
  • Hàm lượng sắt (Fe): ≤ 0,005%                                                  
  • Hàm lượng kiềm quy ra Natri cacbonat (Na2CO3): ≤ 0,4%