Natri Silicflorua Kỹ thuật không sấy

 

 •  
Natri Silicflorua Kỹ thuật không sấy
Thông tin sản phẩm

Đặc tính công dụng sản phẩm:

 Ứng dụng trong Y tế và trong các ngành xây dựng, sản xuất gốm sứ, thủy tinh, thuộc da, vệ sinh đường ống, vệ sinh chai lọ trong sản xuất rượu bia,...

Khối lượng tịnh: 50 kg

Thời hạn sử dụng:36 tháng kể từ ngày sản xuất

Thành phần:

 • Hàm lượng Natri Silic Florua (Na2SiF6) quy khô: 

  ≥ 95%

  Hàm lượng A xít tự do:                                         

  ≤0,25%

  Độ ẩm:                                                                   

  ≤ 10%

  Độ mịn qua sáng 0,063 mm:                                   

  ≥ 80%

Hướng dẫn sử dụng