Phân bón NPK-S*M1 Lâm Thao 10-5-5+9S

Bổ sung trung lượng. Giải vàng chất lượng.

  • 1Mã số: 03434.
  • 2Sản xuất theo TCCS:54:2020/SPLT.PT.
  • 3Bảo quản sản phẩm kín trong bao bì và nơi khô ráo, thoáng mát, tránh anh nắng trực tiếp. Không dùng móc.
  • 4Không dùng làm thức ăn cho động vật.
Phân bón NPK-S*M1 Lâm Thao 10-5-5+9S
Phân bón NPK-S*M1 Lâm Thao 10-5-5+9S

Thông tin sản phẩm

Đặc tính công dụng sản phẩm:

Phân NPK bổ sung trung lượng, dùng tốt cho cây Lạc, Đậu (Đỗ).

Đặc biệt dùng để bón rễ. 

Khối lượng tịnh: 50kg.

Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng

Đạm tổng số (Nts)
10
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 5
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 5
Lưu huỳnh (S) 9
Độ ẩm 5

Hướng dẫn sử dụng

Sử dụng bón lót cho các loại cây trồng.

1. Bón thúc đẻ nhánh cho Lúa: 7-9 kg/sào Bắc bộ 360m2.

2. Bón cho Ngô khi cây có 5-7 lá: 9-10 kg/sào Bắc bộ 360m2.

3. Bón cho Chè: 25-30 kg/sào Bắc bộ 360m2/lần, 1 năm bón 3 lần.

4. Bón cho Dứa: 40-50 kg/sào Bắc bộ 360m2.

5. Bón cho rau màu: 15-20 kg/sào Bắc bộ 360m2.

6. Bón cho cây lâm nghiệp:

- Năm thứ 1 bón 0,1-0,2 kg/cây.

- Năm thứ 2 bón cho 0,2-0,25 kg/cây.

7. Bón cho cây Cao su:

- Cây 1-5 tuổi: 500-600 kg/ha/lần.

- Cây 6-10 tuổi: 700-900 kg/ha/lần.

- Cây 11-25 tuổi: 1.000-1.200 kg/ha/lần.

1 năm bón 2 lần: Đầu mùa mưa và cuối mùa mưa.

Phương thức sử dụng: Bón rễ.