Phân bón NPK-S Lâm Thao 12-3-13+8S

Bổ sung trung lượng. Giải vàng chất lượng.

  • 1Mã số: 03440.
  • 2Sản xuất theo TCCS:57:2020/SPLT.PT.
  • 3Bảo quản sản phẩm kín trong bao bì và nơi khô ráo, thoáng mát, tránh anh nắng trực tiếp. Không dùng móc.
  • 4Không dùng làm thức ăn cho động vật.
Phân bón NPK-S Lâm Thao 12-3-13+8S
Phân bón NPK-S Lâm Thao 12-3-13+8S

Thông tin sản phẩm

Đặc tính công dụng sản phẩm:

Phân NPK bổ sung trung lượng, dùng tốt cho cây Lạc, Đậu (Đỗ).

Đặc biệt dùng để bón rễ. 

Khối lượng tịnh: 25kg.

Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng

Đạm tổng số (Nts)
12
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 3
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 13
Lưu huỳnh (S) 8
Độ ẩm 5

Hướng dẫn sử dụng

Sử dụng bón lót cho các loại cây trồng.
1. Bón cho Lúa:
  • Bón thúc đẻ nhánh: 8-10 kg/sào Bắc bộ 360m2.

  • Bón thúc đón đòng: 7-8 kg/sào Bắc bộ 360m2.

2. Bón cho Ngô:
  • Khi cây 5-7 lá: 8-10 kg/sào Bắc bộ 360m2.

  • Bón trước khi trổ (Xoáy nõn): 8-10 kg/sào Bắc bộ 360m2.

3. Bón cho cây vải: Bón 2 đợt trong năm
  • Đợt 1 khi cây phân hóa mầm hoa

  • Đợt 2 nuôi quả, thúc lộc hè, bón theo tuổi cây như sau:

Tuổi cây (năm)

Phân hóa mầm hoa

Nuôi quả, thúc lộc hè

1-3

0,5 ÷ 1,3 kg/cây/đợt

0,5 ÷ 1,3 kg/cây/đợt

4-5

1,5 ÷ 2,0 kg/cây/đợt

1,5 ÷ 2,0 kg/cây/đợt

6-7

2,0 ÷ 2,4 kg/cây/đợt

2,0 ÷ 2,4 kg/cây/đợt

8-9

2,0 ÷ 2,5 kg/cây/đợt

2,0 ÷ 2,5 kg/cây/đợt

10-11

2,5 ÷ 3,0 kg/cây/đợt

2,5 ÷ 3,0 kg/cây/đợt

≥ 12

3,0 ÷ 3,5 kg/cây/đợt

3,0 ÷ 3,5 kg/cây/đợt