Axít Sunfuric Kỹ thuật

Axít Sunfuric Kỹ thuật
Tiêu chuẩn kỹ thuật: 
1. Hàm lượng H2SO4 tính bằng % : 98 ± 0,5
2. Hàm lượng cặn sau khi nung, tính bằng phần trăm khối lượng: ≤ 0,05
3. Hàm lượng sắt (Fe), tính bằng phần trăm khối lượng: ≤ 0,02
4. Độ trong: Không che lấp vạch chữ thập ở Mục 10 trong TN14-01 
(TN14-01: Hướng dẫn phân tích mẫu axít sunfuric kỹ thuật của Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao)