HOTLINE: 02103 825 139

Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

  • Việt Nam
  • English
Banner top

Phân lân nung chảy Lâm Thao

Nhà sản xuất: Supe Lâm Thao
đ đ
Thông tin sản phẩm:

THÀNH PHẦN, HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG (%)

  • Lân hữu hiệu (P2O5hh)            :         15
  • Canxi (CaO)                            :          26
  • Magie (MgO)                           :         14
  • Cadimi (Cd)                             :         12mg/kg
  • CỠ hạt sàng qua lỗ vuông ≤5mm:    90
  • Độ ẩm                                     :         1