HOTLINE: 02103 825 139

Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

 • Việt Nam
 • English
Banner top

Phân bón Supe Lân Lâm Thao

Nhà sản xuất: Supe Lâm thao
đ đ
Thông tin sản phẩm:

Thông tin sản phẩm

THÀNH PHẦN, HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG (%)

 • Lân hữu hiệu (P2O5hh)     :         16
 • Hàm lượng axít tự do (% khối lượng quy về P2O5td): 4
 • Cadimi (Cd)                    :         12mg/kg
 • Lưu huỳnh (S)                :         10
 • Độ ẩm                            :         12

SỬ DỤNG BÓN LÓT CHO CÁC LOẠI CÂY TRỒNG:

 1. Bón cho cây Lúa:
 • Lúa xuân     : 14 -17 kg/sào Bắc bộ 360m2.
 • Lúa mùa      : 11 -14 kg/sào Bắc bộ 360m2.
 1. Bón cho Ngô: 14-17 kg/sào Bắc bộ 360m2.

Phương thức bón: Bón rễ