HOTLINE: 02103 825 139

Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

 • Việt Nam
 • English
Banner top

Phân bón NPK-S*M1 10-5-5+9S

Nhà sản xuất: Supe Lâm Thao
đ đ
Thông tin sản phẩm:

THÀNH PHẦN, HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG (%)

 • Đạm tổng số (Nts)           :         10
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh)    :         5
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh)      :         5
 • Lưu huỳnh (S)                 :         9
 • Độ ẩm                             :         5

SỬ DỤNG BÓN THÚC CHO CÁC LOẠI CÂY TRỒNG:

 1. Bón thúc đẻ nhánh cho Lúa: 7-9 kg/sào Bắc bộ 360m2.
 2. Bón cho Ngô khi cây có 5-7 lá: 9-10 kg/sào Bắc bộ 360m2.
 3. Bón cho Chè: 25-30kg/sào Bắc bộ 360m2.
 4. Bón cho dứa: 40-50kg/sào Bắc bộ 360m2.
 5. Bón cho rau màu: 15-20kg/sào Bắc bộ 360m2.
 6. Bón cho cây lâm nghiệp:
 • Năm thứ nhất bón 0,1-0,2kg/cây
 • Năm thứ 2 bón 0,2 - 0,25kg/cây
 1. Bón cho cây Cao su:
 • Cây 1-5 tuổi: 500-600kg/ha/lần
 • Cây 6-10 tuổi: 700-900kg/ha/lần
 • Cây 11-25 tuổi: 1.000 - 1.200 kg/ha/lần

Một năm bón 2 lần: Đầu mùa mưa và cuối mùa mưa.

Phương thức bón: Bón rễ