HOTLINE: 02103 825 139

Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

  • Việt Nam
  • English
Banner top

Phân bón NPK-S Lâm Thao 8-7-3+8S

Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao
đ đ
Thông tin sản phẩm:

THÀNH PHẦN, HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG (%)

Đạm tổng số (Nts): 8

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 7

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 3

Lưu huỳnh (S): 8

Độ ẩm: 5

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Sử dụng bón lót cho các loại cây trồng.

1. Bón cho Lúa:

- Lúa xuân: 18-22 kg/sào Bắc bộ 360m2.

- Lúa mùa: 13-16 kg/sào Bắc bộ 360m2.

2. Bón cho Ngô: 20-22 kg/sào Bắc bộ 360m2.

3. Bón cho Cải bắp: 12-15 kg/sào Bắc bộ 360m2.

4. Bón cho Hành tây: 12-15 kg/sào Bắc bộ 360m2.

Phương thức bón: Bón rễ

THÀNH PHẦN, HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG (%)

Đạm tổng số (Nts): 8

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 7

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 3

Lưu huỳnh (S): 8

Độ ẩm: 5

Sử dụng bón lót cho các loại cây trồng.

1. Bón cho Lúa:

- Lúa xuân: 18-22 kg/sào Bắc bộ 360m2.

- Lúa mùa: 13-16 kg/sào Bắc bộ 360m2.

2. Bón cho Ngô: 20-22 kg/sào Bắc bộ 360m2.

3. Bón cho Cải bắp: 12-15 kg/sào Bắc bộ 360m2.

4. Bón cho Hành tây: 12-15 kg/sào Bắc bộ 360m2.

Phương thức bón: Bón rễ