HOTLINE: 02103 825 139

Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

  • Việt Nam
  • English
Banner top

Phân bón NPK-S Lâm Thao 8-6-4+8S

Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao
đ đ
Thông tin sản phẩm:

THÀNH PHẦN, HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG (%)

Đạm tổng số (Nts): 8

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 6

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 4

Lưu huỳnh (S): 8

Độ ẩm: 5

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Sử dụng bón lót cho các loại cây trồng.

1. Bón cho cây Chè kinh doanh:

- Lần 1: 35-40 kg/sào Bắc bộ 360m2.

- Lần 2: 35-40 kg/sào Bắc bộ 360m2.

- Lần 3: 28-33 kg/sào Bắc bộ 360m2.

2. Bón cho Lúa:

- Lúa xuân: 20-22 kg/sào Bắc bộ 360m2.

- Lúa mùa: 16-18 kg/sào Bắc bộ 360m2.

3. Bón cho Ngô: 22-25 kg/sào Bắc bộ 360m2.

4. Bón cho rau ăn lá (Cải bắp):

- Lần 1 (Sau trồng 20-25 ngày): 22-28 kg/sào Bắc bộ 360m2.

- Lần 2 (Khi cây trải lá bang): 33-37 kg/sào Bắc bộ 360m2.

5. Bón cho chuối: 0,5-0,8 kg/cây.

Phương thức bón: Bón rễ

THÀNH PHẦN, HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG (%)

Đạm tổng số (Nts): 8

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 6

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 4

Lưu huỳnh (S): 8

Độ ẩm: 5

Sử dụng bón lót cho các loại cây trồng.

1. Bón cho cây Chè kinh doanh:

- Lần 1: 35-40 kg/sào Bắc bộ 360m2.

- Lần 2: 35-40 kg/sào Bắc bộ 360m2.

- Lần 3: 28-33 kg/sào Bắc bộ 360m2.

2. Bón cho Lúa:

- Lúa xuân: 20-22 kg/sào Bắc bộ 360m2.

- Lúa mùa: 16-18 kg/sào Bắc bộ 360m2.

3. Bón cho Ngô: 22-25 kg/sào Bắc bộ 360m2.

4. Bón cho rau ăn lá (Cải bắp):

- Lần 1 (Sau trồng 20-25 ngày): 22-28 kg/sào Bắc bộ 360m2.

- Lần 2 (Khi cây trải lá bang): 33-37 kg/sào Bắc bộ 360m2.

5. Bón cho chuối: 0,5-0,8 kg/cây.

Phương thức bón: Bón rễ