HOTLINE: 02103 825 139

Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

  • Việt Nam
  • English
Banner top

Phân bón NPK-S Lâm Thao 6-8-4+9S

Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao
đ đ
Thông tin sản phẩm:

- Sản phẩm được phân phối bởi Công ty CP VTNN Thái Nguyên

THÀNH PHẦN, HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG (%)

Đạm tổng số (Nts): 6

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 8

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 4

Lưu huỳnh (S): 9

Độ ẩm: 5

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Sử dụng bón lót cho các loại cây trồng.

1. Bón cho Lúa: 20-25 kg/sào Bắc bộ 360m2.

2. Bón cho Ngô: 20-25 kg/sào Bắc bộ 360m2.

3. Bón cho Vải: (Sau thu hoạch)

Tuổi cây (năm)

Sau thu hoạch (tháng 7-8)

1-3

0,8 ÷ 1,3 kg/cây

4-5

1,5 ÷ 2,0 kg/cây

6-7

2,0 ÷ 2,5 kg/cây

8-9

2,5 ÷ 3,0 kg/cây

10-11

1,5 ÷ 2,0 kg/cây

≥ 12

1,5 ÷ 2,0 kg/cây

 

4. Bón cho Khoai tây: 20 – 22 kg/ Bắc bộ 360m2.

5. Bón cho Dưa chuột: 24-26 kg/Bắc bộ 360m2.

6. Bón cho Ớt: 17-19 kg/Bắc bộ 360m2.

7. Bón cho Cà chua: 18-22 kg/Bắc bộ 360m2.

8. Bón cho Bí xanh: 20-23 kg/Bắc bộ 360m2.

THÀNH PHẦN, HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG (%)

Đạm tổng số (Nts): 6

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 8

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 4

Lưu huỳnh (S): 9

Độ ẩm: 5

Sử dụng bón lót cho các loại cây trồng.

1. Bón cho Lúa: 20-25 kg/sào Bắc bộ 360m2.

2. Bón cho Ngô: 20-25 kg/sào Bắc bộ 360m2.

3. Bón cho Vải: (Sau thu hoạch)

Tuổi cây (năm)

Sau thu hoạch (tháng 7-8)

1-3

0,8 ÷ 1,3 kg/cây

4-5

1,5 ÷ 2,0 kg/cây

6-7

2,0 ÷ 2,5 kg/cây

8-9

2,5 ÷ 3,0 kg/cây

10-11

1,5 ÷ 2,0 kg/cây

≥ 12

1,5 ÷ 2,0 kg/cây

 

4. Bón cho Khoai tây: 20 – 22 kg/ Bắc bộ 360m2.

5. Bón cho Dưa chuột: 24-26 kg/Bắc bộ 360m2.

6. Bón cho Ớt: 17-19 kg/Bắc bộ 360m2.

7. Bón cho Cà chua: 18-22 kg/Bắc bộ 360m2.

8. Bón cho Bí xanh: 20-23 kg/Bắc bộ 360m2.