HOTLINE: 02103 825 139

Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

  • Việt Nam
  • English
Banner top

Phân bón NPK-S*M1 Lâm Thao 5-10-3+8S

Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao
đ đ
Thông tin sản phẩm:

THÀNH PHẦN, HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG (%)
Đạm tổng số (N­ts): 5
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 10
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 3
Lưu huỳnh (S): 8
Độ ẩm: 5 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Sử dụng bón lót cho các loại cây trồng:
1. Bón cho Lúa:
- Lúa xuân: 20-25 kg/sào Bắc bộ 360m2
- Lúa mùa: 15-20 kg/sào Bắc bộ 360m2
2. Bón cho Ngô: 20-25 kg/sào Bắc bộ 360m2
Phương thức bón: Bón rễ

THÀNH PHẦN, HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG (%)
Đạm tổng số (N­ts): 5
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 10
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 3
Lưu huỳnh (S): 8
Độ ẩm: 5 

Sử dụng bón lót cho các loại cây trồng:
1. Bón cho Lúa:
- Lúa xuân: 20-25 kg/sào Bắc bộ 360m2
- Lúa mùa: 15-20 kg/sào Bắc bộ 360m2
2. Bón cho Ngô: 20-25 kg/sào Bắc bộ 360m2
Phương thức bón: Bón rễ