HOTLINE: 02103 825 139

Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

  • Việt Nam
  • English
Banner top

Phân bón NPK-S*M1 Lâm Thao 12-5-10+14S

Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao
đ đ
Thông tin sản phẩm:

THÀNH PHẦN, HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG (%)

Đạm tổng số (Nts): 12

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 5

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 10

Lưu huỳnh (S): 14

Độ ẩm: 5

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Sử dụng bón thúc cho các loại cây trồng.

1. Bón cho Lúa:

- Bón thúc đẻ nhánh: 8-9 kg/sào Bắc bộ 360m2.

- Bón thúc đón đòng: 7-8 kg/sào Bắc bộ 360m2.

2. Bón cho Ngô:

- Bón khi cây 5-7 lá: 8-9 kg/sào Bắc bộ 360m2.

- Bón trước khi trổ: 8-9 kg/sào Bắc bộ 360m2.

3. Bón cho cây Cam, Quýt: Bón 3 đợt trong năm (Liều lượng kg/cây)

Tuổi cây (năm)

Trước ra hoa 4 tuần

Sau đậu quả và quả đã phát triển

1 tháng trước thu hoạch

4

0,5 ÷ 0,7

0,5 ÷ 0,7

0,5 ÷ 0,7

5

0,7 ÷ 0,8

0,7 ÷ 0,8

0,7 ÷ 0,8

6

0,8 ÷ 0,9

0,8 ÷ 0,9

0,8 ÷ 0,9

7

0,9 ÷ 1

0,9 ÷ 1

0,9 ÷ 1

8

1 ÷ 1,2

1 ÷ 1,2

1 ÷ 1,2

THÀNH PHẦN, HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG (%)

Đạm tổng số (Nts): 12

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 5

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 10

Lưu huỳnh (S): 14

Độ ẩm: 5

Sử dụng bón thúc cho các loại cây trồng.

1. Bón cho Lúa:

- Bón thúc đẻ nhánh: 8-9 kg/sào Bắc bộ 360m2.

- Bón thúc đón đòng: 7-8 kg/sào Bắc bộ 360m2.

2. Bón cho Ngô:

- Bón khi cây 5-7 lá: 8-9 kg/sào Bắc bộ 360m2.

- Bón trước khi trổ: 8-9 kg/sào Bắc bộ 360m2.

3. Bón cho cây Cam, Quýt: Bón 3 đợt trong năm (Liều lượng kg/cây)

Tuổi cây (năm)

Trước ra hoa 4 tuần

Sau đậu quả và quả đã phát triển

1 tháng trước thu hoạch

4

0,5 ÷ 0,7

0,5 ÷ 0,7

0,5 ÷ 0,7

5

0,7 ÷ 0,8

0,7 ÷ 0,8

0,7 ÷ 0,8

6

0,8 ÷ 0,9

0,8 ÷ 0,9

0,8 ÷ 0,9

7

0,9 ÷ 1

0,9 ÷ 1

0,9 ÷ 1

8

1 ÷ 1,2

1 ÷ 1,2

1 ÷ 1,2