HOTLINE: 02103 825 139

Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

  • Việt Nam
  • English
Banner top

Phân bón NPK-S Lâm Thao 12-3-13+8S

Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao
đ đ
Thông tin sản phẩm:

THÀNH PHẦN, HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG (%)

Đạm tổng số (Nts): 12

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 3

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 13

Lưu huỳnh (S): 8

Độ ẩm: 5

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Sử dụng bón thúc cho các loại cây trồng.

1. Bón Lúa:

- Bón thúc đẻ nhánh: 8-10 kg/sào Bắc bộ 360m2.

- Bón thúc đón đòng: 7-8 kg/sào Bắc bộ 360m2.

2. Bón cho Ngô

- Khi cây 5-7 lá: 8-10 kg/sào Bắc bộ 360m2.

- Bón trước khi trổ (Xoáy nõn): 8-10 kg/sào Bắc bộ 360m2.

Bón cho cây Vải: Bón 2 đợt trong năm

- Đợt 1 khi cây phân hóa mầm hoa.

- Đợt 2 nuôi quả, thúc lộc hè, bón theo tuổi cây như sau:

Tuổi cây (năm)

Phân hóa mầm hoa

Nuôi quả, thúc lộc hè

1-3

0,5 ÷ 1,3 kg/cây/đợt

0,5 ÷ 1,3 kg/cây/đợt

4-5

1,5 ÷ 2,0 kg/cây/đợt

1,5 ÷ 2,0 kg/cây/đợt

6-7

2,0 ÷ 2,4 kg/cây/đợt

2,0 ÷ 2,4 kg/cây/đợt

8-9

2,0 ÷ 2,5 kg/cây/đợt

2,0 ÷ 2,5 kg/cây/đợt

10-11

2,5 ÷ 3,0 kg/cây/đợt

2,5 ÷ 3,0 kg/cây/đợt

≥ 12

3,0 ÷ 3,5 kg/cây/đợt

3,0 ÷ 3,5 kg/cây/đợt

THÀNH PHẦN, HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG (%)

Đạm tổng số (Nts): 12

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 3

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 13

Lưu huỳnh (S): 8

Độ ẩm: 5

Sử dụng bón thúc cho các loại cây trồng.

1. Bón Lúa:

- Bón thúc đẻ nhánh: 8-10 kg/sào Bắc bộ 360m2.

- Bón thúc đón đòng: 7-8 kg/sào Bắc bộ 360m2.

2. Bón cho Ngô

- Khi cây 5-7 lá: 8-10 kg/sào Bắc bộ 360m2.

- Bón trước khi trổ (Xoáy nõn): 8-10 kg/sào Bắc bộ 360m2.

Bón cho cây Vải: Bón 2 đợt trong năm

- Đợt 1 khi cây phân hóa mầm hoa.

- Đợt 2 nuôi quả, thúc lộc hè, bón theo tuổi cây như sau:

Tuổi cây (năm)

Phân hóa mầm hoa

Nuôi quả, thúc lộc hè

1-3

0,5 ÷ 1,3 kg/cây/đợt

0,5 ÷ 1,3 kg/cây/đợt

4-5

1,5 ÷ 2,0 kg/cây/đợt

1,5 ÷ 2,0 kg/cây/đợt

6-7

2,0 ÷ 2,4 kg/cây/đợt

2,0 ÷ 2,4 kg/cây/đợt

8-9

2,0 ÷ 2,5 kg/cây/đợt

2,0 ÷ 2,5 kg/cây/đợt

10-11

2,5 ÷ 3,0 kg/cây/đợt

2,5 ÷ 3,0 kg/cây/đợt

≥ 12

3,0 ÷ 3,5 kg/cây/đợt

3,0 ÷ 3,5 kg/cây/đợt