HOTLINE: 02103 825 139

Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

  • Việt Nam
  • English
Banner top

Phân bón NPK-S Lâm Thao 12-3-10+7S

Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao
đ đ
Thông tin sản phẩm:

THÀNH PHẦN, HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG (%)

Đạm tổng số (Nts): 12

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 3

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 10

Lưu huỳnh (S): 7

Độ ẩm: 5

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Sử dụng bón thúc cho các loại cây trồng.

1. Bón Lúa:

- Bón thúc đẻ nhánh: 8-9 kg/sào Bắc bộ 360m2.

- Bón thúc đón đòng: 7-8 kg/sào Bắc bộ 360m2.

2. Bón cho Ngô

- Khi cây 5-7 lá: 8-10 kg/sào Bắc bộ 360m2.

- Bón trước khi trổ (Xoáy nõn): 8-10 kg/sào Bắc bộ 360m2.

Phương thức bón: Bón rễ.

THÀNH PHẦN, HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG (%)

Đạm tổng số (Nts): 12

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 3

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 10

Lưu huỳnh (S): 7

Độ ẩm: 5

Sử dụng bón thúc cho các loại cây trồng.

1. Bón Lúa:

- Bón thúc đẻ nhánh: 8-9 kg/sào Bắc bộ 360m2.

- Bón thúc đón đòng: 7-8 kg/sào Bắc bộ 360m2.

2. Bón cho Ngô

- Khi cây 5-7 lá: 8-10 kg/sào Bắc bộ 360m2.

- Bón trước khi trổ (Xoáy nõn): 8-10 kg/sào Bắc bộ 360m2.

Phương thức bón: Bón rễ.