HOTLINE: 02103 825 139

Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

  • Việt Nam
  • English
Banner top

Phân bón NPK-S Lâm Thao 10-5-5+3S

Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao
đ đ
Thông tin sản phẩm:

THÀNH PHẦN, HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG (%)

Đạm tổng số (Nts): 10

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 5

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 5

Lưu huỳnh (S): 3

Độ ẩm: 5

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Sử dụng bón thúc cho các loại cây trồng.

1. Bón thúc đẻ nhánh cho Lúa: 7-9 kg/sào Bắc bộ 360m2.

2. Bón cho Ngô khi cây 6-7 lá: 8-10 kg/sào Bắc bộ 360m2.

3. Bón cho Chè: 25-30 kg/sào Bắc bộ 360m2/lần, 1 năm bón 3 lần.

4. Bón cho Dứa: 40-50 kg/sào Bắc bộ 360m2.

5. Bón cho rau màu: 15-20 kg/sào Bắc bộ 360m2.

Phương thức bón: Bón rễ.

THÀNH PHẦN, HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG (%)

Đạm tổng số (Nts): 10

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 5

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 5

Lưu huỳnh (S): 3

Độ ẩm: 5

Sử dụng bón thúc cho các loại cây trồng.

1. Bón thúc đẻ nhánh cho Lúa: 7-9 kg/sào Bắc bộ 360m2.

2. Bón cho Ngô khi cây 6-7 lá: 8-10 kg/sào Bắc bộ 360m2.

3. Bón cho Chè: 25-30 kg/sào Bắc bộ 360m2/lần, 1 năm bón 3 lần.

4. Bón cho Dứa: 40-50 kg/sào Bắc bộ 360m2.

5. Bón cho rau màu: 15-20 kg/sào Bắc bộ 360m2.

Phương thức bón: Bón rễ.