HOTLINE: 02103 825 139

Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

  • Việt Nam
  • English
Banner top

Phân bón NPK-S Lâm Thao 10-5-10+5S

Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao
đ đ
Thông tin sản phẩm:

THÀNH PHẦN, HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG (%)

Đạm tổng số (Nts): 10

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 5

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 10

Lưu huỳnh (S): 5

Độ ẩm: 5

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Sử dụng bón thúc cho các loại cây trồng.

1. Bón Lúa:

- Bón thúc đẻ nhánh: 10-12 kg/sào Bắc bộ 360m2.

- Bón thúc đón đòng: 8-9 kg/sào Bắc bộ 360m2.

2. Bón cho Ngô

- Khi cây 5-7 lá: 10-12 kg/sào Bắc bộ 360m2.

- Bón trước khi trổ (Xoáy nõn): 10-12 kg/sào Bắc bộ 360m2.

Phương thức bón: Bón rễ.

Trên đất nghèo dinh dưỡng bón ở mức cao hơn so với đất giàu dinh dưỡng khoảng 10%.

THÀNH PHẦN, HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG (%)

Đạm tổng số (Nts): 10

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 5

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 10

Lưu huỳnh (S): 5

Độ ẩm: 5

Sử dụng bón thúc cho các loại cây trồng.

1. Bón Lúa:

- Bón thúc đẻ nhánh: 10-12 kg/sào Bắc bộ 360m2.

- Bón thúc đón đòng: 8-9 kg/sào Bắc bộ 360m2.

2. Bón cho Ngô

- Khi cây 5-7 lá: 10-12 kg/sào Bắc bộ 360m2.

- Bón trước khi trổ (Xoáy nõn): 10-12 kg/sào Bắc bộ 360m2.

Phương thức bón: Bón rễ.

Trên đất nghèo dinh dưỡng bón ở mức cao hơn so với đất giàu dinh dưỡng khoảng 10%.