Bài thi trực tuyến tuần thứ hai từ 7h sáng ngày 09/5/2022 đến 16h ngày 15/5/2022. Tìm hiểu Công ty nhân kỷ niệm 60 năm ngày Công ty bước vào sản xuất (24/6/1962 - 24/6/2022)

CUỘC THI TÌM HIỂU 60 NĂM NGÀY CÔNG TY BƯỚC VÀO SẢN XUẤT