Livestream: Lễ ra mắt dòng sản phẩm phân bón mới NPK-S vi sinh và HCK vi sinh Lâm Thao tại các tỉnh phía Nam