HOTLINE: 02103 825 139

Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

  • Việt Nam
  • English
Banner top

NPK-S Lâm Thao 3-9-6+6S

Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao
đ đ
Thông tin sản phẩm:

THÀNH PHẦN, HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG (%)

Đạm tổng số (Nts): 3

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 9

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 6

Lưu huỳnh (S): 6

Độ ẩm: 5

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Sử dụng chuyên dung cho Đậu, Đỗ, Lạc

1. Bón cho cây Lạc:

- Bón lót: 14-21 kg/sào Trung bộ 500m2.

- Bón thúc khi cây 3-5 lá: 14-19 kg/sào Trung bộ 500m2.

2. Bón cho cây Đậu, Đỗ:

- Bón lót: 13-20 kg/sào Trung bộ 500m2.

- Bón thúc khi cây 3-5 lá: 13-20 kg/sào Trung bộ 500m2.

Phương thức bón: Bón rễ

THÀNH PHẦN, HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG (%)

Đạm tổng số (Nts): 3

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 9

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 6

Lưu huỳnh (S): 6

Độ ẩm: 5

Sử dụng chuyên dung cho Đậu, Đỗ, Lạc

1. Bón cho cây Lạc:

- Bón lót: 14-21 kg/sào Trung bộ 500m2.

- Bón thúc khi cây 3-5 lá: 14-19 kg/sào Trung bộ 500m2.

2. Bón cho cây Đậu, Đỗ:

- Bón lót: 13-20 kg/sào Trung bộ 500m2.

- Bón thúc khi cây 3-5 lá: 13-20 kg/sào Trung bộ 500m2.

Phương thức bón: Bón rễ