cid IN (37) AND curator_id=63 AND published>0 AND published<1635407414 AND city_id=40
cid IN (37) AND curator_id=62 AND published>0 AND published<1635407414 AND city_id=40
cid IN (37) AND curator_id=2 AND published>0 AND published<1635407414 AND city_id=40
Hệ thống bán hàng

Hệ thống bán hàng

STT Đại Lý Phân Phối Địa chỉ Điện thoại Bản đồ
  • Nhân viên thị trường: Nguyễn Ngọc Đô
  • Điện thoại: 0868 278 046
  • Email:
  • Nhân viên thị trường: Phạm Cao Bách
  • Điện thoại: 0868 874 076
  • Email:
  • Nhân viên thị trường: Lê Quang Việt
  • Điện thoại: 0868 610 174
  • Email:
1 Công ty CP Thương Mại Khánh Linh Khu 9 xã Thạch Sơn, H.Lâm Thao, T.Phú Thọ 0915.168.497
2 Công ty CP Thương Mại Hà Ngọc Khu 12 A TT Lâm Thao, H.Lâm Thao, T.Phú Thọ 02103. 825.050
3 Công ty TNHH TM Hải Hiền Khu 12 A TT Lâm Thao, H.Lâm Thao, T.Phú Thọ 0985.182.678