HOTLINE: 02103 825 139

Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

  • Việt Nam
  • English
Banner top

Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn, Công tác Khoa học- Sáng kiến, tiết kiệm năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

May 28, 2019
Được đăng bởi : Nguyễn Thêm

Vừa qua, tại Hội trường KCN, Công ty đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn, công tác Sáng kiến, tiết kiệm năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, có đ/c Nguyễn Văn Quyền, Ban chính sách kinh tế xã hội và thi đua khen thưởng Tổng LĐLĐ Việt Nam; đ/c Quách Văn Lộc, Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam; đ/c Lê Ánh Dương, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm định  CN1 Bộ Công Thương; đ/c Phạm Sơn, Phó CT LĐLĐ tỉnh Phú Thọ; đ/c Trương Quốc Chính, Phó GĐ Sở khoa học và công nghệ tỉnh Phú Thọ; đ/c Nguyễn Vĩnh An, Phó Chi cục trưởng Chi cục BVMT tỉnh Phú Thọ; đ/c Ngô Đại Quang, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn HCVN; Vũ Tiến Dũng, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam. Về phía Công ty có đ/c Phạm Quang Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty; đ/c Lê Văn Hoằng, Chủ tịch Công đoàn Công ty; các đ/c trong Ban Tổng Giám đốc; BCH Đảng ủy, BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty; các đ/c thủ trưởng các phòng ban, Giám đốc XN thành viên trong Công ty; các đ/c trong BCH các Công đoàn cơ sở, Công đoàn bộ phận, đại biểu đoàn viên Công đoàn, an toàn vệ sinh viên xuất sắc năm 2018 của Công ty đã về dự đông đủ.

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết công tác hoạt động Công đoàn năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Báo cáo đánh giá hoạt động khoa học sáng kiến tiết kiệm, an toàn lao động, PCCN, môi trường năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018, tình hình quản lý nhà nước về sản xuất, kinh doanh phân bón còn gặp nhiều khó khăn, bất cập. Nhiều quy mô nhỏ sản xuất phân bón ra đời, phân bón giả, kém chất lượng xuất hiện nhiều trên thị trường. Luật 71/2014/QH13 về thuế GTGT vẫn đang tiếp tục ảnh hưởng lớn tới giá thành sản phẩm của Công ty… mặc dù Công ty gặp rất nhiều khó khăn, với chức năng nhiệm vụ và vai trò đại diện người lao động trong Công ty, Công đoàn Công ty đã sát cánh cùng Ban Tổng Giám đốc vận động CB người lao động đồng sức, đồng lòng thực hiện tốt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tham gia quản lý sản xuất và tổ chức các phong trào thi đua; Phong trào xanh sạch đẹp; an toàn vệ sinh lao động, PCCN, vệ sinh môi trường; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia các hoạt động xã hội từ thiện; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng. Kết quả năm 2018:Giá trị SXCN theo giá thực tế đạt 4.060 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ với tổng lượng phân bón sản xuất đạt 1.394.188 tấn, tăng 11% so với cùng kỳ; Tổng phân bón tiêu thụ 968.259 tấn;Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 3.800 tỷ đồng; Nộp ngân sách 87 tỷ đồng; Giá trị thực hiện công tác đầu tư XDCB 17,768 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động đạt 7,4 triệu đồng/người/tháng. 100% người lao động được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... Năm 2018, có 1.868 người đạt lao động tiên tiến; 510 người đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cở sở, 185 tổ đạt tổ lao động xuất sắc; 45 tổ đạt lao động tiên tiến. 22/27 công đoàn đạt vững mạnh; 5/27 công đoàn đạt khá; 362 đoàn viên công đoàn xuất sắc; 99 nữ công nhân xuất sắc; Công đoàn Công ty được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ đơn vị dẫn đầu thi đua toàn diện năm 2018; 1 cá nhân được tặng Bằng khen của Tổng LĐ; 3 tập thể và 5 cá nhân được tặng Bằng khen của Công đoàn Công Thương; 3 tập thể và 5 cá nhân được tặng Bằng khen của LĐLĐ tỉnh Phú Thọ; 6 tập thể và 30 cá nhân được tặng Bằng khen của Công đoàn CNHC Việt Nam. Đặc biệt, năm 2018, Công đoàn Công ty đề nghị Công đoàn CNHC Việt Nam khen thưởng cho 30 công nhân lao động trực tiếp,và 68 tổ trưởng Công đoàn có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng tổ chức Công đoàn giai đoạn 2014- 2018. Đây là phần thưởng có ý nghĩa rất lớn, đã động viên kịp thời những người trực tiếp tham gia sản xuất, góp phần cùng đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD của Công ty.

Năm 2019, Công đoàn Công ty tiếp tục động viên cán bộ, người lao động hưởng ứng phong trào thi đua, phát huy những bài học kinh nghiệm trong năm 2018 để phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu mà HĐQT và đại hội đồng cổ đông đề ra với một số giải pháp chủ yếu:

Tiếp tục vận động cán bộ, người lao động tích cực học tập chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và tay nghề để nâng cao trình độ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra và giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng.

Báo cáo đánh giá hoạt động khoa học, sáng kiến tiết kiệm, công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và môi trường của Công ty trong năm 2018 đã nêu rõ: năm qua, Công ty đã tổ chức thực hiện tốt phong trào sáng kiến với 362 đề tài và sáng kiến của 875 tác giả, làm lợi trên 78 tỷ đồng. 08 đồng chí đề nghị Công đoàn cấp trên xét và Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen và Huy hiệu Lao động sáng tạo, 51 đồng chí được xét nhận Danh hiệu Lao động sáng tạo của Tổng Giám đốc Công ty. Trong đó, về Khoa học công nghệ có 121 giải pháp; Cơ khí, điện, tự động hóa có 148 giải pháp; Kinh tế - Quản lý có 93 giải pháp. Đồng thời làm tốt công tác quản lý kỹ thuật, quản lý định mức, quản lý chất lượng; công tác đào tạo, công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và bảo hộ lao động; bảo vệ môi trường xử lý nước thải, khí thải, bụi và chất thải rắn cũng như chất thải nguy hại. Báo cáo cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại  và bài học kinh nghiệm.

Năm 2019, hoạt động khoa học, sáng kiến tiết kiệm, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và PCCN của Công ty tập trung vào một số việc trọng tâm sau: Tiếp tục nghiên cứu, đưa ra công nghệ , phối liệu sản xuất đảm bảo chất lượng Supe lân và Lân nung chảy trong bối cảnh chất lượng quặng apatit giảm; Nghiên cứu hoàn thiện giải pháp chống kết khối và duy trì màu sắc đặc trưng cho sản phẩm NPK-S hàm lượng cao; Rà soát cải tiến, bổ sung thiết bị nghiền nguyên liệu và nghiền cục trong sản xuất NPK đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Tổ chức sản xuất đưa ra thị trường các sản phẩm hữu cơ khoáng đạt Tiêu chuẩn cơ sở đã công bố; Tổ chức lắp đặt vận hành hệ thống lọc lưu huỳnh cho bộ phận hóa lỏng lưu huỳnh; Nghiên cứu lắp đặt, vận hành hệ thống quan trắc online khí thải tự động cho dây chuyền NPK Hải Dương; Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp công nghệ và thiết bị kiểm soát quá trình để ổn định và tăng hấp thụ tại dây chuyền Supe 1,2; Lắp đặt hệ thống xử lý bụi tại các vị trí nghiền, sàng sản phẩm NPK-S; Rà soát tiết kiệm chi phí đầu vào, chi phí sản xuất, sử dụng hiệu quả chi phí tài chính…

Hội nghị đã nghe các báo cáo tham luận của đại diện các đơn vị về dự Hội nghị.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đ/c Vũ Tiến Dũng, Chủ tịch Công đoàn CNHC Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những thành tích mà đội ngũ khoa học kỹ thuật, CB đoàn viên Công đoàn Công ty đã đạt được trong năm qua. Đ/c mong muốn trong năm 2019, Công đoàn Công ty cùng tập thể cán bộ đoàn viên công đoàn, công nhân lao động trong Công ty phát huy thành tích đã đạt được xây dựng tổ chức công đoàn Công ty ngày càng vững mạnh, tiếp tục có nhiều sáng kiến, đề tài khoa học kỹ thuật được áp dụng có hiệu quả trong SXKD của Công ty.

Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Phạm Quang Tuyến, Tổng Giám đốc Công ty đã ghi nhận đóng góp to lớn của tổ chức Công đoàn và đội ngũ khoa học kỹ thuật trong năm qua vào việc hoàn thành KH SXKD, đầu tư XD cơ bản của Công ty năm 2018. Công tác vệ sinh môi trường, PCCN, ATLĐ đã được chú trọng và thực hiện tốt. Đồng chí Tổng Giám đốc đề nghị, năm 2019, Công đoàn cùng tập thể CBCN lao động trong toàn Công ty tiếp tục sát cánh cùng Ban lãnh đạo Công ty tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ SXKD năm 2019 và những năm tiếp theo. Đội ngũ khoa học kỹ thuật và phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật cần tập trung nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thực hiện tốt các đề tài sáng kiến.

Đ/c Quách Văn Ngọc, Phó chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam trao tặng bằng khen Tổng LĐLĐ Việt Nam cho đ/c Nguyễn Thành Công, Phó TGĐ Công ty.

 

Đ/c Phạm Quang Tuyến, Tổng Giám đốc Công ty và đ/c Văn Khắc Minh, Phó TGĐ Công ty trao tặng giấy chứng nhận lao động sáng tạo cấp công ty.

 

Đ/c Quách Văn Ngọc, Phó chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Công đoàn cho các cá nhân

Tại Hội nghị, đ/c Quách Văn Ngọc, Phó chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam thừa ủy quyền của Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Tổng Giám đốc Công ty vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2019.

Thừa ủy quyền của Tổng LĐLĐ Việt Nam đ/c Quách Văn Ngọc, Phó chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam và đ/c Vũ Tiến Dũng, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam trao tặng Bằng LĐST cho 8 cá nhân.Trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Công đoàn cho 4 cá nhân. Tặng Bằng khen của Công đoàn Công Thương Việt Nam cho 3 tập thể và 5 cá nhân.

Đ/c Phạm Sơn, Phó CT LĐLĐ tỉnh Phú Thọ trao tặng Bằng khen của Tổng LĐLĐ tỉnh Phú Thọ cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi lao động sáng tạo năm 2018.

Quyết định khen thưởng tổng kết năm 2018 của BCH Công đoàn CNHC Việt Nam: Tặng Bằng khen của Công đoàn CNHC Việt Nam cho 6 tập thể, 30 cá nhân. Quyết định khen thưởng công nhân lao động nhân dịp tổng kết năm 2018 của BCH Công đoàn CNHC Việt Nam: Tặng Bằng khen của BCH Công đoàn CNHC Việt Nam cho 30 cá nhân lao động trực tiếp và 68 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua LĐSX và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh giai đoạn 2014-2018. Tặng Giấy chứng nhận Lao động Sáng tạo cho 51 cá nhân.

 

N.Thêm