HOTLINE: 02103 825 139

Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

  • Việt Nam
  • English
Banner top

Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty CP Supe PP&HC Lâm Thao năm 2020

July 23, 2020
Được đăng bởi : Nguyễn Thị Hoa Mua

 

Trong 02 ngày, 21 và 22/07/2020, tại Hội trường Khu công nhân Supe, Công ty CP Supe PP&HC Lâm Thao đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2020.

Toàn cảnh Hội nghị

          Đến dự và chỉ đạo Hội nghị về phía tỉnh Phú Thọ có đ/c Phạm Sơn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cùng Lãnh đạo các Ban của Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động tỉnh; Công ty CP Vận tải, Công ty CP Cơ khí; Công ty CP Bao bì Supe Lâm Thao; Lãnh đạo, phóng viên Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Thọ về dự và đưa tin. Về phía Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (HCVN) có các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn HCVN; Bùi Thế Chuyên, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn; Hồ Thị Mai Hương, Phó Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (CNHCVN). Về phía Công ty có đồng chí Phạm Quang Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty; đ/c Phạm Thanh Tùng, Tổng Giám đốc Công ty; Ban Thường vụ Đảng ủy; Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và 200 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho tập thể người lao động trong toàn Công ty đã về dự Hội nghị.

Năm 2019, trong bối cảnh chung của toàn ngành phân bón, Công ty CP Supe PP&HC Lâm Thao tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn về hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là công tác tiêu thụ sản phẩm… Song được sự quan tâm, chỉ đạo và giúp đỡ có hiệu quả của lãnh đạo các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt là sự đoàn kết, nhất trí, nỗ lực lao động sáng tạo của tập thể cán bộ, người lao động, Công ty đã phấn đấu và đạt được những chỉ tiêu cơ bản theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu:  Lợi nhuận trước thuế 12,3 tỷ  đồng;  Nộp ngân sách 41,5 tỷ đồng; giá trị SXCN theo giá thực tế đạt 3.088 tỷ đồng; tổng lượng phân bón sản xuất đạt 903.886 tấn; doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 3.029 tỷ đồng; tổng lượng phân bón tiêu thụ đạt 758.961 tấn; giá trị thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản là 32,58 tỷ đồng. Thu nhập bình quân cho người lao động đạt 6,52 triệu đồng/người/tháng. Các tổ chức chính trị - xã hội như Đảng ủy Công ty đạt trong sạch vững mạnh; Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh Công ty đạt vững mạnh toàn diện. Phong trào công nhân lao động có sự tiến bộ mạnh mẽ, tạo sức mạnh tập thể vượt qua khó khăn, lao động sáng tạo, triệt để thực hành tiết kiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường. Trong năm 2019 có 279 đề tài, sáng kiến của 602 tác giả được công nhận, làm lợi trên 25 tỷ đồng. 1.557 cá nhân đạt Lao động tiên tiến; 423 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở: 35 tổ đạt tổ Lao động tiên tiến; 174 tổ đạt tổ Lao động xuất sắc; 06 tập thể và 18 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh Phú Thọ; 03 tập thể và 05 cá nhân được nhận Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ; 33 tập thể và 96 cá nhân được nhận Bằng khen của Tập đoàn HCVN; 06 tập thể và 30 cá nhân được nhận Bằng khen của Công đoàn Công nghiệp HCVN; 03 tập thể và 06 cá nhân được nhận Bằng khen của Công đoàn Công Thương Việt Nam; 24 tập thể và 35 cá nhân được nhận Bằng khen của UB Quản lý vốn Nhà nước; 03 cá nhân được suy tôn chiến sỹ thi đua UB Quản lý vốn Nhà nước; 05 cá nhân được nhận Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 01 tập thể và 08 cá nhân được nhận Bằng khen của của Thủ tướng Chính phủ; 01 cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng Ba; 35 cá nhân được tặng Giấy chứng nhận Lao động sáng tạo của Tổng Giám đốc Công ty. Phong trào Văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong Công ty được tổ chức tốt và đạt được nhiều thành tích trong Hội thao Tập đoàn và Đại hội thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ.

          Mục tiêu kế hoạch năm 2020 của Công ty là: Lợi nhuận trước thuế phấn đấu đạt 56 tỷ đồng; Nộp ngân sách 41,5 tỷ đồng; Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế 3.047 tỷ đồng, với tổng lượng phân bón sản xuất là: 983.000 tấn; Doanh thu tiêu thụ 3.140 tỷ đồng, với tổng sản lượng phân bón tiêu thụ: 760.000 tấn; Giá trị thực hiện công tác đầu tư XDCB là: 5,84 tỷ đồng.

 Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của người lao động; báo cáo sử dụng các nguồn quỹ năm 2019; thông qua phương án sửa đổi Điều lệ hoạt động Quỹ xã hội Công ty; dự thảo kế hoạch phân bổ và quy chế sử dụng quỹ phúc lợi; quỹ khen thưởng năm 2020. Các báo cáo tham luận, bổ sung của đại biểu Phòng Kinh doanh; Xí nghiệp Supe 2 và Xí nghiệp NPK 1.

   Tại Hội nghị, đồng chí Tổng Giám đốc Công ty đã trực tiếp trả lời thỏa đáng các ý kiến, kiến nghị đề xuất của người lao động về các lĩnh vực quản lý, sản xuất, tiêu thụ và xây dựng cơ bản,...

     Đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn HCVN phát biểu ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức của Công ty trong năm 2019 để duy trì sản xuất ổn định, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Đồng chí mong muốn năm 2020, Công ty tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị 3 lần Anh hùng, phát huy tinh thần đoàn kết để không ngừng đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020. Về phía Tập đoàn, sẽ luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về sản xuất kinh doanh cũng như về thu nhập cho người lao động của Công ty.

Với những thành tích đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công đoàn và phong trào khoa học sáng kiến tiết kiệm năm 2019 đã có nhiều tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng:

Thừa ủy quyền Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đ/c Phạm Sơn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ và đ/c Hồ Thị Mai Hương, Phó Chủ tịch Công đoàn CNHCVN trao  tặng Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các cá nhân.

Thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, đ/c Phạm Sơn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ và đ/c Nguyễn Kiều Anh, Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân

Đ/c Phạm Sơn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ trao tặng Bằng khen của BCH Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ cho các tập thể và cá nhân

Đ/c Hồ Thị Mai Hương, Phó Chủ tịch Công đoàn CNHCVN trao tặng Bằng khen của BCH Công đoàn Công Thương Việt Nam cho các tập thể và cá nhân.

Đ/c Bùi Thế Chuyên, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn HCVN và đ/c Phạm Thanh Tùng, Tổng Giám đốc Công ty trao tặng Bằng khen của Tập đoàn HCVN cho các tập thể và cá nhân

 Đ/c Hồ Thị Mai Hương, Phó Chủ tịch Công đoàn CNHCVN trao tặng Bằng khen của Công đoàn Công nghiệp HCVN cho các tập thể và cá nhân

Đ/c Phạm Quang Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty và đ/c Phạm Thanh Tùng, Tổng Giám đốc Công ty trao tặng Giấy chứng nhận Lao động sáng tạo của Tổng Giám đốc Công ty cho các cá nhân.

Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết “Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty năm 2020” với 100% đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua.

Để hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, tại Hội nghị đ/c Phạm Thanh Tùng, Tổng Giám đốc Công ty, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Công ty đã phát động phong trào thi đua năm 2020.

 Hoa Mua