Hỏi đáp cùng Lâm Thao

Để làm đại lý phân phối sản phẩm của Công ty Supe, tôi thì có thể liên lạc tại đâu?

Hiện nay, Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao giao cho phòng Kinh doanh Công ty làm đầu mối tổ chức kinh doanh và phân phối sản phẩm của Công ty. Khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin cụ thể như sau:

Phòng Kinh doanh:
- Địa chỉ: Khu Phương Lai, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
- Điện thoại: 02103. 825 131
- Email: contact@supelamthao.vn  
- Fax: 02103. 825 126