Chương trình đồng hành và chia sẻ

Về Lâm Thao xem quy trình kích hoạt cho con tem 'sống dậy'

Đầu khẩu “súng” trên tay anh cán bộ kỹ thuật chiếu quầng sáng vàng vào một bao hàng trong kiện cả trăm bao xếp block, kích hoạt con tem đặc biệt bên trong “sống dậy”.

Xem chi tiết
Hội nghị tập huấn sử dụng phân bón NPK-S Lâm Thao cho hội viên nông dân tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

Nhằm giúp cho hội viên, nông dân sử dụng đúng cách, có hiệu quả phân bón cho cây trồng, ngày 12/12/2020, Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao phối hợp...

Xem chi tiết
banner X