Công tác xã hội và đời sống

Bên cạnh việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty CP Supe PP&HC Lâm Thao luôn quan tâm tới đời sống người lao động, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và hướng tới cộng đồng

Công ty luôn đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động; 100% người lao động được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,… Đồng thời, chú trọng chăm sóc sức khỏe cho người lao động bằng nhiều hình thức như: Tổ chức ăn giữa ca; khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm và tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, thể thao nhằm rèn luyện, nâng cao sức khỏe tinh thần, thể chất để tái tạo sức khỏe phục vụ cho công việc và cuộc sống.

Tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn của các thế hệ trước, hàng năm Công ty và người lao động ủng hộ hàng tỷ đồng cho các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ người nghèo, ủng hộ các vùng bị thiên tai lũ lụt, làm tốt công tác phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm hướng dẫn cách sử dụng phân bón Lâm Thao cho cây trồng, giúp bà con nông dân nâng cao trình độ canh tác và đạt hiệu quả, năng suất cao nhất.

Trong sản xuất kinh doanh, Công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt là của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã phối hợp chỉ đạo, giúp Công ty giải quyết khó khăn, phát huy những lợi thế, tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường phân bón. Đóng góp xây dựng phát triển kinh tế, xã hội, ngành, vùng, lãnh thổ.