Axít Sunfuric Kỹ thuật

Axít Sunfuric Kỹ thuật

Bao gói, bảo quản:
Bao bì chứa axít sunfuric kỹ thuật phải bằng vật liệu không bị hóa chất ăn mòn phá hủy, phải kín, không được nạp đầy quá hệ số đầy theo quy định. Bao bì chứa phải định kỳ kiểm tra chất lượng.
Axít sunfuric kỹ thuật phải được bảo quản trong các thiết bị, dụng cụ chuyên dùng, không để chung với các hóa chất khác như: chất hữu cơ, chất ôxi hóa, chất dễ cháy, nổ, hợp chất xyanua…Không để gần đồ ăn, thức uống.