Distributor

No. Distributor Address Tel Map
  • Staff: Nguyễn Ngọc Đô
  • Tel: 0868 278 046
  • Email:
  • Staff: Phạm Cao Bách
  • Tel: 0868 874 076
  • Email:
  • Staff: Lê Quang Việt
  • Tel: 0868 610 174
  • Email:
1 Công ty CP Thương Mại Khánh Linh 0915.168.497
2 Công ty CP Thương Mại Hà Ngọc Khu 12 A TT Lâm Thao, H.Lâm Thao, T.Phú Thọ 02103. 825.050
3 Công ty TNHH TM Hải Hiền 0985.182.678