Contact us

 • Address

  Thị trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

 • Telephone

  210.3825139 - 210.3825140
  / Fax: 210.3825126 -210.385125

 • Email

  contact@supelamthao.vn

 • Website

  supelamthao.vn