HOTLINE: 02103 825 139

Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

  • Việt Nam
  • English
Banner top

Đại hội Đảng bộ Công ty CP Supe PP&HC Lâm Thao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025

July 29, 2020
Được đăng bởi : Nguyễn Thị Hoa Mua

 

Trong 02 ngày 27 và 28/7/2020, tại Hội trường khu công nhân Supe, Đảng bộ Công ty CP Supe PP&HC Lâm Thao đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Toàn cảnh Đại hội

Tới dự và chỉ đạo Đại hội về phía tỉnh Phú Thọ có: Đồng chí Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy: Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Khỏe, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bùi Đình Thi, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy. Về phía huyện Lâm Thao có đồng chí Lê Đức Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Thường trực Đảng ủy xã Thạch Sơn, Thị trấn Lâm Thao, Thị trấn Hùng Sơn. Thường trực Đảng ủy xã Cao An, Thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương; Về phía Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn. Về phía Công ty CP Supe PP&HC Lâm Thao có đồng chí Phạm Quang Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Phạm Thanh Tùng, Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và 101 đại biểu ưu tú đại diện cho trên 750 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty qua các thời kỳ.

Về dự và đưa tin Đại hội còn có lãnh đạo, phóng viên Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh Truyền hình, Cổng Thông tin Điện tử Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ.

Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty khóa XXIV, trình Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công ty CP Supe PP&HC Lâm Thao lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn, thách thức: Tình hình chính trị, kinh tế, xã hội thế giới, khu vực diễn biến khó lường. Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty còn chịu ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp (hiện tượng khô hạn, xâm nhập mặn, úng lụt và dịch Covid-19...); diện tích gieo trồng thu hẹp. Chính sách của Nhà nước về quản lý phân bón thay đổi, giá cước vận chuyển tăng cao, nguồn cung phân bón dồi dào (cung vượt cầu gấp hơn 3 lần),...Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ và của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cùng với quyết tâm chính trị, Đảng bộ Công ty đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo; chủ động thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể quần chúng, cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015- 2020. Với những cố gắng đó, Công ty được Tập đoàn Hóa chất Việt Nam công nhận là đơn vị có doanh thu và lợi nhuận cao nhất Tập đoàn từ năm 2015-2017 và là đơn vị có doanh thu cao nhất năm 2018; được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Danh hiệu “Doanh nghiệp vì người lao động” năm 2015-2016. Kết quả các chỉ tiêu chủ yếu đạt được trong 05 năm (2015-2019) như sau: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá thực tế) đạt 19.030,22 tỷ đồng; tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 19.933,34 tỷ đồng; nộp ngân sách: 488,29 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế: 946,47 tỷ đồng; thu nhập bình quân người lao động đạt: 7.542.985 đồng/người/tháng.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Công ty luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với đảng viên; đặc biệt đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, đồng bộ Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Hàng năm, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 93,11%, số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh 58,75%. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp được 131 đảng viên, bình quân mỗi năm kết nạp được 26 đảng viên; 

Công ty tiếp tục duy trì tốt các hoạt động văn hóa, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng và xây dựng doanh nghiệp. Các tổ chức đoàn thể chính trị: Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Công ty hàng năm đều được cấp trên đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty CP Supe PP&HC Lâm Thao xác định: Nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Đảng ủy với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành; bảo đảm hoạt động của Đảng bộ đi vào thực chất, hiệu quả, đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong công tác xây dựng Đảng; tập trung thực hiện đồng thời 03 khâu đột phá: "Đổi mới phương thức quản lý, xây dựng đội ngũ và tác phong làm việc"; "Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm, tiết kiệm triệt để chi phí"; "Đổi mới chính sách phân phối sản phẩm, xúc tiến thương mại". Tìm mọi giải pháp tháo gỡ khó khăn, đảm bảo sản xuất kinh doanh theo hướng ổn định, hiệu quả, bền vững; huy động mọi tiềm năng cho đầu tư đổi mới công nghệ theo hướng hiện đại hóa để nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, giữ vững giá trị thương hiệu và bảo vệ môi trường; thường xuyên định hướng, chỉ đạo để phát huy vai trò, vị trí của các tổ chức đoàn thể; coi trọng công tác quốc phòng - an ninh. Quan tâm nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cho cán bộ, người lao động; tham gia thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, góp phần quan trọng cùng Đảng bộ tỉnh Phú Thọ sớm hoàn thành các mục tiêu chính trị đề ra trong giai đoạn mới.

Mục tiêu được Đảng bộ đề ra là phấn đấu đạt mức tăng trưởng bình quân hàng năm: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá thực tế) tăng 1,25%, doanh thu tăng 1,29%, nộp ngân sách Nhà nước đảm bảo đúng, đủ theo quy định, lợi nhuận tăng 4,15%; thu nhập bình quân phấn đấu hàng năm tăng 0,92%; Đầu tư phát triển với tổng vốn đầu tư là 593,4 tỷ đồng. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên. Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng không hoàn thành nhiệm vụ dưới 7%; Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên. Tỷ lệ đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ dưới 0,5%; 100% các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội xếp loại vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực vượt khó của Đảng bộ Công ty CP Supe PP&HC Lâm Thao trong nhiệm kỳ qua. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Đảng bộ Công ty cần tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện các giải pháp trọng điểm để thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá về: Đổi mới phương thức quản lý, xây dựng đội ngũ và tác phong làm việc; đổi mới và hiện đại hóa công nghệ sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm, tiết kiệm triệt để chi phí và đổi mới chính sách phân phối sản phẩm, xúc tiến thương mại. Đồng thời, tập trung đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp theo vị trí việc làm, nhất là lực lượng lao động gián tiếp, tổ chức lại sản xuất vận hành theo cơ chế thị trường. Theo đó cần mở rộng các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường phát triển sản phẩm mới, nhất là nghiên cứu phát triển các loại phân bón hữu cơ, phân vi sinh theo xu hướng phát triển nền nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ, phù hợp với đặc điểm thổ nhưỡng từng vùng, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng và tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đảng bộ Công ty cần phát huy trí tuệ tập thể, tính năng động sáng tạo của đội ngũ cán bộ, quản lý, công nhân kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh. Đồng thời chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; triển khai tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh và công tác phòng chống tham nhũng lãng phí.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Đảng bộ cần tập trung lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tập trung xây dựng củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; đẩy mạnh việc thực hiện dân chủ trong doanh nghiệp. Cùng với đó cần tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, phát huy tính chủ động sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của Hội đồng Quản trị; Ban Giám đốc; hài hòa giữa nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh và địa phương.

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang đã tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Đảng bộ Công ty CP Supe PP&HC Lâm Thao.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Công ty lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công ty lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 18 đồng chí và chỉ định 1 đồng chí; bầu 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ  XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

BCH Đảng bộ Công ty khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Khỏe, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công ty CP Supe PP&HC Lâm Thao, khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Phạm Thanh Tùng, Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty.

Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Đảng bộ Công ty khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban chấp hành Đảng bộ khóa XXV đã họp phiên đầu tiên, bầu Ban Thường vụ gồm 6 người; bầu Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Ủy viên Ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty. 100% đại biểu dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XXV. 

Hoa Mua