Những đổi mới sáng tạo trong công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ

Đổi mới sáng tạo là một tiền đề quan trọng để tạo ra năng lực cạnh tranh nhằm đạt được sự tăng trưởng dài hạn của Công ty trong môi trường kinh doanh luôn biến đổi như hiện nay. Sự cần thiết đổi mới sáng tạo không chỉ trong lao động, sản xuất, mà trong tất cả các hoạt động chuyên môn, trong đó có lĩnh vực quản lý an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN). Cũng từ sự nỗ lực đổi mới sáng tạo, công tác ATVSLĐ-PCCN của Công ty trong thời gian qua đã có những bước đổi mới mạnh mẽ. Nhiều cải tiến trong công tác tuyên truyền, huấn luyện, giám sát đã nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ-PCCN một cách đáng kể.

Điểm tích cực trong công tác quản lý ATVSLĐ-PCCN có thể nhận thấy trong toàn Công ty, từ các kho tàng bến bãi, đến từng gian máy, từng thiết bị, từng bộ phận. Đây là kết quả của sự đổi mới, sáng tạo của toàn hệ thống từ cấp quản lý đến các bộ phận thực thi. Có thể nêu ra những đổi mới sáng tạo nổi bật sau:

- Công tác huấn luyện: đã nghiên cứu xây dựng bài giảng trình chiếu slide, giúp học viên dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

- Công tác kiểm soát trang thiết bị PCCC: thực hiện gắn thẻ mã hóa các phương tiện chữa cháy, thuận tiện trong kiểm soát và sử dụng.  

- Công tác quản lý xếp lưu sản phẩm: chấm dứt tình trạng xếp lưu kiêu cao, góp phần giảm thiểu cứng cục, rách vỡ và đảm bảo an toàn lao động; Các lô sản phẩm được phân lô riêng rõ ràng; không có hiện tượng xếp đè, quét dấp vào chân tường chân cột gây xâm hại và phá hủy công trình.

- Ban hành mới và sửa đổi một loạt các quy định trong công tác an toàn, vệ sinh lao động cho phù hợp với tình hình thực tế hiện tại của Công ty, nhằm thắt chặt trong quản lý, giảm thiểu xảy ra tai nạn, sự cố, như: xây dựng các biện pháp quản lý phun nước rửa đường; xây dựng quy chế quản lý cây xanh; xây dựng quy định làm việc trong không gian hạn chế; sửa đổi các Nội quy, quy định, quy chế quản lý ATVSLĐ-PCCN.

Một lớp huấn luyện an toàn điện định kỳ

Công tác kiểm tra cũng có nhiều đổi mới: thực hiện tổng kiểm tra 2 lần/năm, kiểm tra theo chuyên đề. Từ các đợt kiểm tra trong 5 năm qua đã có hơn 100 ý kiến kiến nghị cải tạo sửa chữa công trình, nhà xưởng, hợp lý hóa trong sản xuất và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; gần 100 ý kiến được giải quyết đáp ứng yêu cầu sản xuất, an toàn và nhu cầu của người lao động.

Công tác tuyên truyền cũng có những đổi mới tích cực, trong đó có nội dung xây dựng và nâng cao hiệu quả “Góc An toàn - vệ sinh lao động, PCCN”. Thông qua “Góc An toàn - vệ sinh lao động, PCCN”, người lao động có thể thấy và hiểu ngay các tình huống thực tế liên quan đến ATLĐ có thể xảy ra, cách khắc phục và phòng ngừa. Đổi mới trong việc tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC, nghiệp vụ về ATVSLĐ, an toàn hóa chất vừa đáp ứng yêu cầu pháp luật, vừa đảm bảo yêu cầu thực tế của Công ty; mở nhiều cuộc tọa đàm, đối thoại giữa các phòng chức năng với người lao động của các đơn vị về công tác ATVSLĐ-PCCC và bảo vệ môi trường, hướng dẫn sơ cấp cứu, phổ biến pháp luật chuyên ngành về an toàn.

Hướng dẫn sơ cấp cứu một tình huống tai nạn lao động

Hướng dẫn sơ cấp cứu trong tình huống giả định tai nạn lao động

Một điểm đổi mới sáng tạo khác đó là bộ phận chức năng quản lý công tác ATVSLĐ-PCCN đã biên soạn và đưa vào hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 các tài liệu: Thủ tục kiểm soát các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, Thủ tục quản lý hóa chất, Thủ tục ứng phó với tình huống khẩn cấp PCCC, Hướng dẫn ứng phó với tình huống khẩn cấp liên quan đến hóa chất, Hướng dẫn ứng phó với tình huống cháy. Các tài liệu này được phòng chức năng ban hành thực hiện và giám sát quá trình thực hiện. Việc áp dụng theo các tài liệu giúp công tác ATVSLĐ-PCCN được quản lý có hệ thống, bài bản, khoa học và hiệu quả.

Không chỉ đổi mới sáng tạo trong các hoạt động của Công ty, các hoạt động của các đơn vị thi công trong phạm vi Công ty cũng được quản lý giám sát chặt chẽ. Do đó đã chấm dứt tình trạng các B làm việc bừa bãi, không đảm bảo an toàn gây ảnh hưởng đến công tác an toàn, cháy nổ và môi trường của Công ty.

Với những kết quả tích cực từ đổi mới sáng tạo, phương hướng cho công tác quản lý ATVSLĐ-PCCN của Công ty trong thời gian tới: Tiếp tục duy trì và tăng cường hơn nữa công tác quản lý ATVSLĐ-PCCN cho phù hợp với từng đơn vị, từng lĩnh vực; Tiếp tục hoàn thiện, bổ sung các quy chế, quy định trong công tác ATVSLĐ nhằm đáp ứng yêu cầu pháp luật cũng như yêu cầu của Công ty trong tình hình mới; Dần từng bước xây dựng văn hóa an toàn của doanh nghiệp; Phấn đấu trong 5 năm tới đạt Chứng chỉ quản lý an toàn theo tiêu chuẩn ISO 45001:2015.

Diệu Hiền