bong da
doc truyen doc truyen truyen nguoi lon truyen 18 doc truyen bao phu nu doc truyen

Cổ đông

LAS: Giải trình biến động lợi nhuận và Báo cáo tài chính bán niên 2018 đã được soát xét

Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao giải trình biến động lợi nhuân so với cùng kỳ và BCTC bán niên 2018 đã được soát xét

LAS: Công bố thông tin quyết định bổ nhiệm lại cán bộ

LAS: Công bố quyết định bổ nhiệm lại cán bộ

LAS:Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018

Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018

LAS: Thông báo trả cổ tức đợt 2 năm 2017

LAS: Thông báo trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền

LAS: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

LAS: Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

LAS: Nghị quyết HĐQT lần thứ 29, nhiệm kỳ 2015 - 2020

LAS: Nghị quyết HĐQT lần thứ 29, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Quảng cáo Lâm thao

  • Tư vấn

    0210.3825139 - máy lẻ 3436

  • Hỗ trợ online

    0210.3825139