bong da
doc truyen doc truyen truyen nguoi lon truyen 18 doc truyen bao phu nu doc truyen

Cổ đông

LAS: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 7

Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

LAS: Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch lợi nhuận bán niên năm 2016 đã soát xét

LAS: Báo cáo tài chính bán niên và giải trình chênh lệch lợi nhuận năm 2016 đã soát xét

LAS: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016

LAS: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016

LAS: Báo cáo tài chính quý 2 năm 2016 và giải trình chênh lệch lợi nhuận

Công ty CP Supe phốt phát & Hóa chất Lâm Thao công bố bản báo cáo tài chính quí 2 năm 2016 và giải trình chênh lệch lợi nhuận.

LAS: Công bố nghị quyết và thông báo ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu

LAS: Thông báo và Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

LAS: Công bố nghị quyết và báo cáo phát hành cổ phiếu

Las: Nghị quyết và báo cáo phát hành cổ phiểu

LAS: Công bố ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

LAS: Thông báo trả cổ tức đợt 2 năm 2015

LAS: Thông báo trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bang tiền mặt

Quảng cáo Lâm thao

  • Tư vấn

    0210.3825139 - máy lẻ 3436

  • Hỗ trợ online

    0210.3825139