bong da
doc truyen doc truyen truyen nguoi lon truyen 18 doc truyen bao phu nu doc truyen

Cổ đông

LAS: Thông báo và Nghị quyết HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao thông báo và Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng tham dự  ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
 

LAS: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng cuối năm và cả năm 2016

Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao báo cáo quản trị công ty 6 tháng cuối năm và tình hình quản trị công ty năm 2016

LAS: Nghị quyết HĐQT tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2016

LAS: Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần thứ 1 năm 2016, tỷ lệ 5%

LAS: Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016

Công ty CP Supe phốt phát & Hóa chất Lâm Thao công bố bản báo cáo tài chính quí 3 năm 2016.

LAS: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 7

Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp