bong da
doc truyen doc truyen truyen nguoi lon truyen 18 doc truyen bao phu nu doc truyen

Cổ đông

LAS: Nghị quyết HĐQT tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2016

LAS: Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần thứ 1 năm 2016, tỷ lệ 5%

LAS: Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016

Công ty CP Supe phốt phát & Hóa chất Lâm Thao công bố bản báo cáo tài chính quí 3 năm 2016.

LAS: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 7

Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

LAS: Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch lợi nhuận bán niên năm 2016 đã soát xét

LAS: Báo cáo tài chính bán niên và giải trình chênh lệch lợi nhuận năm 2016 đã soát xét

LAS: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016

LAS: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016

LAS: Báo cáo tài chính quý 2 năm 2016 và giải trình chênh lệch lợi nhuận

Công ty CP Supe phốt phát & Hóa chất Lâm Thao công bố bản báo cáo tài chính quí 2 năm 2016 và giải trình chênh lệch lợi nhuận.

Quảng cáo Lâm thao

  • Tư vấn

    0210.3825139 - máy lẻ 3436

  • Hỗ trợ online

    0210.3825139