bong da
doc truyen doc truyen truyen nguoi lon truyen 18 doc truyen bao phu nu doc truyen

Cổ đông

LAS: Báo cáo thường niên năm 2015

Công ty CP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao công bố bản báo cáo thường niên năm 2015

LAS: Báo cáo thường niên năm 2016

Công ty CP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao công bố bản báo cáo thường niên năm 2016

LAS: Báo cáo thường niên năm 2014

Công ty CP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao công bố bản báo cáo thường niên năm 2014

LAS: Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.

LAS: Thông báo và Nghị quyết HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao thông báo và Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng tham dự  ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
 

LAS: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng cuối năm và cả năm 2016

Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao báo cáo quản trị công ty 6 tháng cuối năm và tình hình quản trị công ty năm 2016

Quảng cáo Lâm thao

  • Hỗ trợ online

    0210.3825139

  • Tư vấn

    0210.3825139 - máy lẻ 3436