bong da
doc truyen doc truyen truyen nguoi lon truyen 18 doc truyen bao phu nu doc truyen

Cổ đông

LAS: Nghị quyết Hội đồng quản trị lần thứ 39

Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 39

LAS: Công bố hoàn thành kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB năm 2013

 Đúng 8 giờ 30 phút sáng ngày 27/12/2013 ba hồi còi gióng giả thông báo đến toàn thể CBCN lao động Công ty, nhân dân trên địa bàn và bạn hàng gần xa tin vui: Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã hoàn thành vượt mức KHSXKD, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 trước thời hạn 5 ngày

LAS: Ông Văn Khắc Minh - Phó Tổng giám đốc từ ngày 15/11/2013

Công ty CP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao công bố bổ nhiệm có thời hạn ông Văn Khắc Minh - Trưởng phòng Kỹ thuật An toàn và Môi trường đảm nhận chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty từ ngày 15/11/2013

LAS: Ông Trần Ngọc Bách - Phó Tổng giám đốc nghỉ hưu

Công ty CP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao thông báo ông Trần Ngọc Bách, phó Tổng giám đốc Công ty được nghỉ công tác để hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01/11/2013.

LAS: Nghị quyết Hội đồng quản trị lần thứ 38

LAS: Công bố nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 38

LAS: Báo cáo tài chính tổng hợp bán niên năm 2013

Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao công bố báo cáo tài chính tổng hợp bán niên năm 2013 BCKT ban nien 2013 - da soat xet.pdf

NGHỊ QUYẾT: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức


NGHỊ QUYẾT: Phát hành cổ phiếu và cổ tức