bong da
doc truyen doc truyen truyen nguoi lon truyen 18 doc truyen bao phu nu doc truyen

Cổ đông

LAS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

LAS: Thông báo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao xin trân trọng thông báo và kính mời các Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014của Công ty.

LAS: Nghị quyết Hội đồng quản trị lần thứ 43

Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 43 Công ty CP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao.

LAS: Báo cáo tài chính quí I năm 2014

Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao công bố báo cáo tài chính quí I năm 2014 

Báo cáo tài chính Quí 4 năm 2013 và giải trình biến động lợi nhuận

Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao công bố báo cáo tài chính quí 4 năm 2013 và giải trình biến đổi lợi nhuận 

Quảng cáo Lâm thao

  • Tư vấn

    0210.3825139 - máy lẻ 3436

  • Hỗ trợ online

    0210.3825139