bong da
doc truyen doc truyen truyen nguoi lon truyen 18 doc truyen bao phu nu doc truyen

Cổ đông

LAS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHCĐ thường niên 2014

LAS:Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHCĐ thường niên 2014 và tạm ứng cổ tức năm 2013 tỷ lệ 10%

LAS: Bổ nhiệm ông Vũ Xuân Hồng làm Phó Tổng giám đốc công ty từ 13.1.2014

Công ty Cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao công bố Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm ông Vũ Xuân Hồng làm Phó Tổng Giám đốc công ty từ ngày 13 tháng 1 năm 2014.

Công bố Quyết định bổ nhiệm ông Vũ Xuân Hồng chức danh Phó Tổng Giám đốc.

Sáng ngày 14/1/2014, tại Hội nghị cán bộ chủ chốt của Công ty, đ/c Nguyễn Duy Khuyến, Ủy viên Hội đồng Quản trị, Bí thư Đảng ủy Tổng Giám đốc Công ty đã công bố và trao Quyết định của HĐQT bổ nhiệm đ/c Vũ Xuân Hồng

LAS: Nghị quyết Hội đồng quản trị lần thứ 39

Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 39

LAS: Công bố hoàn thành kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB năm 2013

 Đúng 8 giờ 30 phút sáng ngày 27/12/2013 ba hồi còi gióng giả thông báo đến toàn thể CBCN lao động Công ty, nhân dân trên địa bàn và bạn hàng gần xa tin vui: Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã hoàn thành vượt mức KHSXKD, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 trước thời hạn 5 ngày

LAS: Ông Văn Khắc Minh - Phó Tổng giám đốc từ ngày 15/11/2013

Công ty CP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao công bố bổ nhiệm có thời hạn ông Văn Khắc Minh - Trưởng phòng Kỹ thuật An toàn và Môi trường đảm nhận chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty từ ngày 15/11/2013

LAS: Ông Trần Ngọc Bách - Phó Tổng giám đốc nghỉ hưu

Công ty CP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao thông báo ông Trần Ngọc Bách, phó Tổng giám đốc Công ty được nghỉ công tác để hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01/11/2013.

LAS: Nghị quyết Hội đồng quản trị lần thứ 38

LAS: Công bố nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 38

Quảng cáo Lâm thao

  • Tư vấn

    0210.3825139 - máy lẻ 3436

  • Hỗ trợ online

    0210.3825139