bong da
doc truyen doc truyen truyen nguoi lon truyen 18 doc truyen bao phu nu doc truyen

Thông tin thị trường

Kết quả Mô hình trồng lúa lai TH3-5, sử dụng phân bón NPK –S Lâm Thao khép kín vụ Xuân năm 2014 tại một số xã thuộc huyện Lâm Thao, Phú Thọ.

Vụ Xuân năm 2014, Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện Lâm Thao triển khai mô hình trồng lúa lai hai dòng TH3-5, bón phân NPK-S Lâm Thao có bổ sung  bã Gíp theo chu trình khép kín (Đây là phân bón được Công ty mới nghiên cứu, sản xuất và thực nghiệm) với mục đích xây dựng mô hình giống mới 2 dòng do Việt Nam sản xuất 

Quảng cáo Lâm thao

  • Tư vấn

    0210.3825139 - máy lẻ 3436

  • Hỗ trợ online

    0210.3825139