bong da
doc truyen doc truyen truyen nguoi lon truyen 18 doc truyen bao phu nu doc truyen

Tin tức

LAS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

LAS: Thông báo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao xin trân trọng thông báo và kính mời các Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014của Công ty.

LAS: Bổ nhiệm ông Vũ Xuân Hồng làm Phó Tổng giám đốc công ty từ 13.1.2014

Công ty Cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao công bố Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm ông Vũ Xuân Hồng làm Phó Tổng Giám đốc công ty từ ngày 13 tháng 1 năm 2014.

Công bố Quyết định bổ nhiệm ông Vũ Xuân Hồng chức danh Phó Tổng Giám đốc.

Sáng ngày 14/1/2014, tại Hội nghị cán bộ chủ chốt của Công ty, đ/c Nguyễn Duy Khuyến, Ủy viên Hội đồng Quản trị, Bí thư Đảng ủy Tổng Giám đốc Công ty đã công bố và trao Quyết định của HĐQT bổ nhiệm đ/c Vũ Xuân Hồng

LAS: Công bố hoàn thành kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB năm 2013

 Đúng 8 giờ 30 phút sáng ngày 27/12/2013 ba hồi còi gióng giả thông báo đến toàn thể CBCN lao động Công ty, nhân dân trên địa bàn và bạn hàng gần xa tin vui: Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã hoàn thành vượt mức KHSXKD, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 trước thời hạn 5 ngày

LAS: Ông Văn Khắc Minh - Phó Tổng giám đốc từ ngày 15/11/2013

Công ty CP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao công bố bổ nhiệm có thời hạn ông Văn Khắc Minh - Trưởng phòng Kỹ thuật An toàn và Môi trường đảm nhận chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty từ ngày 15/11/2013

LAS: Ông Trần Ngọc Bách - Phó Tổng giám đốc nghỉ hưu

Công ty CP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao thông báo ông Trần Ngọc Bách, phó Tổng giám đốc Công ty được nghỉ công tác để hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01/11/2013.

Quảng cáo Lâm thao

  • Tư vấn

    0210.3825139 - máy lẻ 3436

  • Hỗ trợ online

    0210.3825139