bong da
doc truyen doc truyen truyen nguoi lon truyen 18 doc truyen bao phu nu doc truyen

Tin tức

LAS: Nghị quyết HĐQT tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2016

LAS: Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần thứ 1 năm 2016, tỷ lệ 5%

LAS: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 7

Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

LAS: Công bố nghị quyết và thông báo ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu

LAS: Thông báo và Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

LAS: Công bố ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

LAS: Thông báo trả cổ tức đợt 2 năm 2015

LAS: Thông báo trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bang tiền mặt

LAS: Thông báo chi trả cổ tức lần 2 và Nghị quyết chi trả cổ tức lần 2 năm 2015

LAS: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2015, tỷ lệ 15%