bong da
doc truyen doc truyen truyen nguoi lon truyen 18 doc truyen bao phu nu doc truyen

Tin tức

LAS: Thông báo trả cổ tức đợt 2 năm 2017

LAS: Thông báo trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền

LAS: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

LAS: Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

LAS: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền và giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản

LAS: Tạm ứng cổ tức đợt  1 năm 2017 bằng tiền và giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản

LAS: Thông báo và Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức lần 1 2017

Thông báo và Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức lần 1 2017

LAS: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017

LAS: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017

LAS: Nghị quyết HĐQT và thông báo ngày đăng ký nhận cổ tức bằng tiền năm 2016 lần 2

Nghị quyết và thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền năm 2016 lần 2

LAS: Nghị quyết và biên bản ĐHCĐ thường niên 2017

Công ty Cổ phần Supe phốt phát & Hóa chất Lâm Thao thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 ngày 27/4/2017.

LAS: Thông báo và Nghị quyết HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao thông báo và Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng tham dự  ĐHĐCĐ thường niên năm 2017