bong da
doc truyen doc truyen truyen nguoi lon truyen 18 doc truyen bao phu nu doc truyen

Tin tức

LAS: Nghị quyết HĐQT và thông báo ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2017

LAS: Nghị quyết HĐQT và thông báo ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2017.

LAS: Nghị quyết và biên bản ĐHCĐ thường niên 2018

Công ty Cổ phần Supe phốt phát & Hóa chất Lâm Thao thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

LAS: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền và giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản

LAS: Tạm ứng cổ tức đợt  1 năm 2017 bằng tiền và giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản

LAS: Thông báo và Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức lần 1 2017

Thông báo và Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức lần 1 2017

LAS: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017

LAS: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017

LAS: Nghị quyết HĐQT và thông báo ngày đăng ký nhận cổ tức bằng tiền năm 2016 lần 2

Nghị quyết và thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền năm 2016 lần 2

LAS: Nghị quyết và biên bản ĐHCĐ thường niên 2017

Công ty Cổ phần Supe phốt phát & Hóa chất Lâm Thao thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 ngày 27/4/2017.