bong da
doc truyen doc truyen truyen nguoi lon truyen 18 doc truyen bao phu nu doc truyen

Đoàn thể

Đảng bộ Công ty tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, BCHTƯ Đảng khóa XI

Ngày 17/7/2014 Ban Thường vụ tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, Hội nghị lần thứ chín BCHTW Đảng khóa XI qua sóng phát thanh truyền hình tỉnh. Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú- Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận TƯ dự và trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết.

Đảng bộ Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014

Thực hiện KH của Ban Thường vụ tỉnh ủy, thông qua truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PT-TH Phú Thọ, Đảng bộ Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã tổ chức hội nghị cho cán bộ đảng viên tiếp thu nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh năm 2014 tại các Chi, Đảng bộ cơ sở trong toàn Công ty.