bong da
doc truyen doc truyen truyen nguoi lon truyen 18 doc truyen bao phu nu doc truyen

Báo cáo tài chính

LAS: Báo cáo tài chính quí 3 năm 2014 và giải trình chênh lệch lợi nhuận bằng 49,93% cùng kỳ

Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao công bố báo cáo tài chính quí 3 năm 2014 Và giải trình biến động lợi nhuận giảm bằng 49,23% so với cùng kỳ

LAS: Báo cáo tài chính và giải trình biến động lợi nhuận quí II năm 2014

Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao công bố báo cáo tài chính và giải trình biến động lợi nhuận quí II năm 2014  

LAS: Báo cáo tài chính quí I năm 2014

Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao công bố báo cáo tài chính quí I năm 2014 

Báo cáo tài chính Quí 4 năm 2013 và giải trình biến động lợi nhuận

Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao công bố báo cáo tài chính quí 4 năm 2013 và giải trình biến đổi lợi nhuận 

LAS: Báo cáo tài chính tổng hợp bán niên năm 2013

Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao công bố báo cáo tài chính tổng hợp bán niên năm 2013 BCKT ban nien 2013 - da soat xet.pdf