bong da
doc truyen doc truyen truyen nguoi lon truyen 18 doc truyen bao phu nu doc truyen

Báo cáo tài chính

LAS: Báo cáo tài chính quí 2 năm 2015 và giải trình biến động lợi nhuận tăng 163,08% so với cùng kỳ

Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao công bố báo cáo tài chính quí 2 năm 2015. Và giải trình chênh lệch lợi nhuận tăng 163,08% so với cùng kỳ

LAS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận và báo cáo tài chính quí 1 năm 2015

Công ty CP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao giải trình chênh lệch lợi nhuận và báo cáo tài chính quí 1 năm 2015

LAS: Báo cáo tài chính quí 3 năm 2014 và giải trình chênh lệch lợi nhuận bằng 49,93% cùng kỳ

Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao công bố báo cáo tài chính quí 3 năm 2014 Và giải trình biến động lợi nhuận giảm bằng 49,23% so với cùng kỳ

LAS: Báo cáo tài chính và giải trình biến động lợi nhuận quí II năm 2014

Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao công bố báo cáo tài chính và giải trình biến động lợi nhuận quí II năm 2014  

LAS: Báo cáo tài chính quí I năm 2014

Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao công bố báo cáo tài chính quí I năm 2014 

Báo cáo tài chính Quí 4 năm 2013 và giải trình biến động lợi nhuận

Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao công bố báo cáo tài chính quí 4 năm 2013 và giải trình biến đổi lợi nhuận 

Quảng cáo Lâm thao

  • Tư vấn

    0210.3825139 - máy lẻ 3436

  • Hỗ trợ online

    0210.3825139